Úřední deska

3186/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Papírenská v Českých Budějovicích - nová kanalizační šachta

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
13.03.2023 - 29.03.2023