Úřední deska

3526/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - širší centrum města České Budějovice - Run Tour 2023

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
13.03.2023 - 29.03.2023