Úřední deska

3710/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Radniční, Česká v Českých Budějovicích, zábor komunikace

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
15.03.2023 - 31.03.2023