Úřední deska

4077/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Kněžská, Kanovnická, Karla IV. v Českých Budějovicích, oprava chodníku

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
16.03.2023 - 01.04.2023