Úřední deska

4322/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Novohradská v Českých Budějovicích - zábor komunikace

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
17.03.2023 - 02.04.2023