5. ročník Dopravní konference s BESIPEM a FZŠ

Dne 11. 5. 2017 proběhl 5. ročník Dopravní konference v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Seriál těchto akcí je jedním z projektů v oblasti komunikace dopravně bezpečnostní problematiky v České republice. Soustřeďuje nejvýznamnější zástupce státní správy, institucí, odborníky na dopravně bezpečnostní problematiku a zároveň firem prezentujících inovativní technologie.

Témata MD Besip pro rok 2017: Senioři, nevěnování se (řízení, chůzi, jízdě na), viditelnost chodců. Mezi vedlejší témata patří: bezpečná a plynulá jízda v dopravních omezeních, zvyšování povědomí o pravidlech silničního provozu apod. Seminář zahájil úvodním slovem náměstek primátora Petr Holický.