60. výročí od založení DFS Bárováček

V pátek 17.2. se uskutečnil 10. ples ZŠ a MŠ J.Š.Baara a současně také oslava 60. výročí založení Dětského folkórního souboru Bárováček.

Město podpořilo slavnostní večer morální záštitou primátora a finančním příspěvkem. Děti ze souboru vystoupily s pásmem vybraných písní a tanců a z úst 1. náměstka primátora Petra Podholy, který se zúčastnil jako představitel města, se nesla jen slova chvály a přání úspěchů a radosti z hudby a tance do budoucnosti souboru.