Úřední deska

6724/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích - Indian Riders Fest 2022

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
26.05.2022 - 11.06.2022