Úřední deska

7119/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - U Černé věže, Hradební, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Plachého, Hroznová, Karla IV., nám. Přemysla Otakara II., Senovážné nám. v Českých Budějovicích - rekonstrukce mostu v ulici U Černé věže

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
25.05.2023 - 10.06.2023