Úřední deska

7607/2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Krajinská v Českých Budějovicích - oprava chodníku

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
17.05.2022 - 02.06.2022