Úřední deska

7718/2020 Stanovení přechodné úpravy provozu - Matice školské v Českých Budějovicích - vyhrazené parkování

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
27.07.2020 - 12.08.2020