Úřední deska

8099/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Přemysla Otakara II., Karla IV., Hroznová, U Černé věže, Piaristická, Česká, Na Sadech, Biskupská v Českých Budějovicích - Indian Riders Fest 2023

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyřizuje: Ing. Hetzerová A., tel. 386 804 437, email: hetzerovaa@c-budejovice.cz

 

Vyvěšeno: 
25.05.2023 - 10.06.2023