Úřední deska

8402/2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - Pabláskova, S. K. Neumanna a E. Pittera v Českých Budějovicích - sousedské slavnosti

Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství

vyřizuje: Ing. Horák, tel. 386 804 403, e-mail: HorakP@c-budejovice.cz

Vyvěšeno: 
25.05.2023 - 10.06.2023