ad: Kam je město branou

"Poslední neuvěřitelnou událostí je doplňkový kruhový objezd u Borku. Pokud se někomu zdá, že už tam jeden je, nemýlí se. Nový bude na trase Nemanice – Borek necelých 100 metrů od toho nynějšího. Není na katastru Budějovic, ale město podle všeho nehnulo prstem, aby se mu za svou branou bránilo." (Českobudějovický deník, 24. 10. 2012, str. 3)

Neexistuje žádný právní nástroj, který by město České Budějovice opravňoval spolurozhodovat o stavbách, jež se nenacházejí na jeho katastru.

Do řízení schvalujícího stavbu kruhové křižovatky, která se nachází na silnici 1. třídy vedoucí z Nemanic na Borek, zasahoval správce silnice (Ředitelství silnic a dálnic), příslušný správní orgán (Krajský úřad Jihočeského kraje), krajský dopravní inspektorát Policie České republiky a obec Hrdějovice.