Agresivita klientů stoupá

Běžnou a téměř každodenní praxí jsou verbální útoky na úředníky doprovázené nevybíravými a nepublikovatelnými nadávkami, urážkami, výhružkami, ale i  zastrašováním. Své o nich vědí  například pracovníci správního a sociálního odboru magistrátu i matričního úřadu. „Zatím a znovu říkám, zatím se jedná o verbální útoky na správní orgány i na orgány, které tady zastupují město ve funkci opatrovníka nesvéprávných občanů. Těch tady máme asi čtrnáct a zhruba tak třetina z nich je velice agresivních,“svěřuje se vedoucí správního odboru magistrátu Václav Suchopár. Podle něj se úředník v podstatě nemůže nijak bránit, snaží se být především slušný a nezáviděníhodnou situaci musí nějak zvládnout. „Dalším současným fenoménem je vyhrožování. Provinilci se ihned ve dveřích dovolávají svých údajných známostí na nejvyšších místech, které jim pomohou záležitost vyřídit. S úředníkem podle svých slov zatočí, že se bude divit. Než stačíme říct slovo, už je o našem pracovním osudu podle nich rozhodnuto. Nechci být špatným prorokem, ale skutečně se obávám dne, kdy dojde k agresivnímu fyzickému napadení,“říká Václav Suchopár s tím, že za dvanáct let strávených v roli magistrátního úředníka  takovou zkušenost nezažil. „Dříve, když už došlo k nějakému slovnímu napadení, tak to byla téměř událost roku. Dneska je to každodenní záležitost vyžadující pevné nervy a dokonce i elementární znalosti psychologie. Autorita zákona se tady mnohdy vůbec neuznává a úředník je v podstatě jeho vykladatelem,“dodává Suchopár. Bohaté zkušenosti s agresivními klienty mají také pracovnice sociálního odboru. „Kritická situace si vyžádala dokonce i stavební úpravy. Na oddělení dávek pro staré a zdravotně postižené občany byla instalována přepážka vymezující prostor mezi klientem a úřednicí. Stalo se tak, když občan nejprve verbálně napadnul úřednici a poté pro výstrahu vyndal i nůž. Na místo musela být okamžitě přivolána městská i státní policie včetně záchranky,“popisuje jeden z nepříjemných zážitků vedoucí sociálního odboru Pavla Mikšátková. „Mohu potvrdit, že agresivita občanů skutečně stoupá. Smutné je, že se ke sprostému chování snižují stále častěji i vzdělaní lidé, od kterých bych čekala alespoň základní dávku ovládání, ale opak je pravdou. Pokud úředník nesplní okamžitě jejich požadavky, protože by tím porušil zákon, ihned začnou vyhrožovat. Setkáváme se i s tím, že nepokrytě lžou a přitom si ani neuvědomí, že jejich tvrzení se dá jednoduše zkontrolovat. Když se jim jejich vlastní lež prokáže, jsou často velmi sprostí,“dodává o svých zkušenostech vedoucí matričního úřadu Eva Čečáková.