akad. malíř Jiří Tichý

10.9. 1924 České Velenice

Malíř, grafik a autor tapisérií. Po studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze 1945 - 1949  u profesorů E. Filly a A. Kybala působí v Českých Budějovicích. Vedle malby se od 60. let věnuje převážně návrhům figurativním a abstraktní tapisérii, které tká sám nebo zadává do dílen (např. ve Valašském Meziříčí). Pracuje hlavně s vlnou, po roce 1970 vstupují do jeho tapisérií také netextilní materiály: dřevo, sklo, kov, různé konkrétní předměty.

Podnětně zasáhl i do knižní grafiky (úprava ediční řady poezie, nakladatelství Růže).

Samostatné výstavy měl v Č. Budějovicích (od 1953), Praze, Jindřichově Hradci a později hlavně v zahraničí, např. 1968 Colombes (Francie), Västäras (Švédsko) a Hamburk, 1969 Lübeck, 1970 Bielefeld, 1980 Ludwigshafen (Německo), 1985 Vídeň, 1987 Paříž, 2004 Duisburg (Německo). Účastnil se také výstav někdejší pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Českých Budějovicích, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou a mezinárodních výstav v soudobé tapisérii (od roku 1964).

Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, galerií v Brně a Ostravě jakož i četných institucí a soukromníků v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Indii.

Je také autorem básní a esejů a aktivně se podílel na činnost Klubu přátel Českých Budějovic. Rozhodnutím zastupitelstva města mu byla udělena cena města za rok 2003.

Brockhaus 2004; tichyý 2004; Tučná - Luxová 1987

Čerpáno z Encykolpedie Českých Budějovic.