Akce 2008 prověří fungování krizového štábu

Jednostupňové cvičení má za cíl prověřit akceschopnost  krizového štábu města České Budějovice, evakuačních komisí a součinnostních složek. Řešit se bude fiktivní situace vzniklá po vykolejení nákladního vlaku převážejícího nebezpečnou látku, která by mohla ohrozit zdraví a životy občanů. Ti budou proto z ohrožené lokality evakuováni do  čtrnácti  příjmových míst. Figuranty budou studenti Vyšší odborné školy Bílá vločka a Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity. Simulovaného nácviku se zúčastní základní i ostatní složky integrovaného záchranného systému. Podstatná část cvičení bude mít formu štábní, ale  příjem evakuovaných lidí bude procvičen prakticky. Znamená to, že několik desítek figurantů bude skutečně umístěno v evakuačních místech, například v domovech mládeže v Holečkově ulici  a  U Hvízdala a  také  v Hotelu Malý pivovar. Jednodenní cvičení má název Akce 2008 a bude se konat 30. září 2008.