Akce pro seniory

Bezpečí pro seniory; rady, praktická doporučení, techniky sebeobrany

Datum: 10. prosince 2012
Čas: 13.00 hodin
Místo: Klub důchodců DPS Nerudova 2a, České Budějovice

Přednášející: Mgr. Václav Sup, preventista Městské policie ČB

Přednáška je součástí projektu „Senioři, nedejte se!“ finančně podpořeného ministerstvem vnitra v rámci Programu prevence kriminality v roce 2012.