Aktuality

Strategický plán udržitelné mobility (SUMP)

/ 24. říjen 2017 / Statutární město České Budějovice se v současné době věnuje přípravě „Strategického plánu udržitelné městské mobility – SUMP“ (dále jen „plán mobility). Zpracovatelem plánu mobility je firma AF-CITYPLAN s.r.o. / Více

Regulační plány města České Budějovice

/ 24. říjen 2017 / Regulační plány města České Budějovice / Více

Příprava IPRÚ

/ 23. říjen 2017 / Příprava IPRÚ / Více

Hodnocení SEA

/ 23. říjen 2017 / Hodnocení SEA k dokumentu "Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice" / Více

Strategický plán rozvoje města České Budějovice 2014+

/ 23. říjen 2017 / Průběh zpracovávání koncepce rozvoje města v programovacím období 2014 - 2020. / Více

Nástěnka IPRÚ

/ 23. říjen 2017 / Nástěnka IPRÚ / Více

Stránky