Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Velvyslance Nizozemského království v ČR J.E.Jana Lucase Inayata van Hoorna přijal primátor Juraj Thoma společně s náměstkyní Ivanou Popelovou. „Pan velvyslanec je na oficiální návštěvě v jihočeské metropoli vůbec poprvé, a tak jsem považoval za slušné, seznámit jej alespoň stručně nejen s bohatou historií, ale samozřejmě i s dalším vývojem.... / více
20.10.2008 / Významné životní výročí, sto let , oslaví v pondělí 14. května 2007 paní Kristina Sieberová, jež rozšíří počet stoletých jubilantek žijících v jihočeské metropoli na šest. Vůbec nejstarší žijící občankou je pak paní Marie Školová, která by měla v letošním srpnu oslavit už 103.narozeniny. „Obecně podle statistických údajů v naší... / více
20.10.2008 / Stovky občanů přicházejí pravidelně dvakrát do roka do budovy magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II. , aby uhradily poplatek za komunální odpad. Děje se tak vždy v květnu a v listopadu. Celková částka, kterou každý občan s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích zaplatí je pět set korun. „V těchto měsících... / více
20.10.2008 / Novinku v podobě možnosti placení poplatku za komunální odpad přímo přes SIPO, nabídne od listopadu 2007 českobudějovický magistrát. „Denně k nám přichází i několik stovek občanů zaplatit poplatek v hotovosti, a tak se pochopitelně občas vytvářejí fronty a čekání je dlouhé a nepříjemné. Proto přicházíme s alternativou soustředěného inkasa plateb... / více
20.10.2008 / Mezinárodní výstava fotografií s názvem Fascinace přírodou bude zahájena v českobudějovické radniční výstavní síni ve čtvrtek 17. května 2007 v 15.00 hodin za účasti starosty města Freyung Petera Kaspara a ředitele agentury Natur Vision Ralpha Thomse. Záštitu nad akcí, která potvrá do 28. května, převzal primátor města Juraj Thoma. Spolupořadatelem... / více
20.10.2008 / Otevření Modrého mostu pro automobily / více
20.10.2008 / Českobudějovičtí radní schválili na svém zasedání 23. května Programové prohlášení rady města pro volební období 2006-2010. Prohlášení zahrnuje seznam priorit a úkolů, jež si rada vytyčila v jednotlivých oblastech života města. „Novinkou oproti prohlášením předchozích rad je i stanovení termínů, kdy chceme jednotlivé úkoly splnit. Chceme, aby prohlášení naší... / více
20.10.2008 / Více než čtvrt roku funguje v oddělení evidence vozidel českobudějovického magistrátu v Kněžské ulici č.19 nový systém při odbavování klientů.Každý občan dostane nejprve pořadové číslo a zároveň je jeho žádost zaevidována pod přiděleným číslem jednacím a postupně odbavována. "Podařilo se nám tak eliminovat známé nešvary, kdy si někteří klienti vybírali... / více
20.10.2008 / Setkání mělnických rodáků pořádá letos poprvé město Mělník , jehož starosta oslovil své kolegy v celé republice. "Důvod je jasný. Chceme, aby se nás tady sešlo co možná nejvíc, proto jsme požádali o širokou spolupráci při šíření naší pozvánky,"říká starosta Miroslav Neumann. České Budějovice jeho přání samozřejmě vyslyšely. "Je totiž... / více
20.10.2008 / Město České Budějovice vyhlásilo v květnu ve spolupráci s místním Zdravotním ústavem netradiční soutěž pro kuřáky s podtitulem Kdo přestane, vyhraje. Přihlásilo se celkem pět žen, jejichž nesnadným úkolem je od 2. května nekouřit minimálně celý měsíc, což bude po uplynutí doby ověřeno i laboratorně. Pokud se jim to povede,... / více
20.10.2008 / Dar Nadačního fundu Veolia Voda Arpidě / více
20.10.2008 / Na třítýdenní praxi do ČSAD Jihotrans nastoupí ve čtvrtek 7. června osmičlenná skupinka automechaniků z francouzského Lorientu, partnerského města Českých Budějovic. „Jsou to učni, které k nám po domluvě vyslala lorientská radnice, jež školu zřizuje. Jejich pobyt i praxe totiž velmi dobře zapadá do programu Leonardo da Vinci ,... / více
20.10.2008 / Od 1. července 2007 přechází agenda vydávání karet do digitálních tachografů z ČESMADU BOHEMIA pro vozidla nad 3,5 tuny, na obce s rozšířenou působností. Instalace digitálních tachografů je upravena Nařízením rady (EHS) 3820/85 a 3821/85 ve znění novel těchto nařízení, především č. 2135/1998 a 1360/2002, kde byla stanovena povinnost jejich... / více
20.10.2008 / J.E.Qazim Tepshi, velvyslanec Albánské republiky v ČR přicestoval na oficiální návštěvu do jihočeské metropole vůbec poprvé. „Z Haškovy knihy Osudy dobrého vojáka Švejka jsem se dozvěděl, že všechny cesty vedou do Českých Budějovic a musím přiznat, že tento téměř národní hrdina je nám velmi sympatický,“prozradil velvyslanec. „Mám pocit, že známější... / více
20.10.2008 / Celorepublikovou veřejnou sbírku s názvem Sluníčkový den pro opuštěné děti a pěstounské rodiny, jež se konala koncem letošního dubna také v Českých Budějovicích, podpořili Jihočeši částkou přesahující pětatřicet tisíc korun. Primátora města Juraje Thomu o tom informovali představitelé Nadačního fondu Rozum a Cit. „Celkově se letos v sedmdesáti městech České... / více
20.10.2008 / Možnost rozhodnout o nové podobě náměstí v sídlišti Vltava střed mají ještě do 27. června občané města. Svým hlasováním určí, jak bude vypadat prostranství před tamním kulturním domem a vybírat mohou hned ze tří variant. „Nedávného veřejného představení architektonických návrhů se zúčastnilo několik desítek lidí. Všichni se shodli na tom,... / více
20.10.2008 / Na patnácti panelech instalovaných ve třetím patře budovy českobudějovického magistrátu budou od středy 27. června k vidění fotografie, letecké snímky i mapy některých gotických stavebních prvků včetně detailů tohoto výtvarného slohu, které se ve městě dochovaly. „Výstava, jejíž vernisáž bude v 16.00 hodin je první částí připravovaného dlouhodobého cyklu,... / více
20.10.2008 / Správní rada Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy vyhlašuje pro školní rok 2007/2008 výběrové řízení na stipendia pro studenty středních a vysokých škol v České republice i v zahraničí. Podmínkou pro přiznání finančního příspěvku je trvalý pobyt v jihočeské metropoli. K žádosti je třeba doložit základní osobní... / více
20.10.2008 / Intervenční programy pro skupiny osob ohrožených sociální exkluzí tvoří součást výstavy s názvem Makušale , která bude v radniční síni zahájena vernisáží 2. července 2007 v 16.00 hodin. Jedná se o prezentaci společného projektu magistrátu, městské charity a salesiánského střediska. Finančně jej podpořila EU, Jihočeský kraj a Ministerstvo pro místní... / více
20.10.2008 / Až do 19. července 2007 budou veřejně vystaveny návrhy zadání změny územního plánu v lokalitě českobudějovického sídliště Vltava a v Hluboké cestě. „Jedná se o změny funkčního využití a velikosti makrobloků, kdy z původních sedmi vznikne šest. Převážná část nových makrobloků bude mít funkční využití jako zastavitelné území s charakterem... / více
20.10.2008 / S nabídkou široké spolupráce na všech úrovních vědy a výzkumu, vzdělávání, ale i v turistice a v kultuře, přijela do Českých Budějovic čtyřčlenná delegace v čele se zástupcem Ssu-Tsun Shenem. „V České republice máme nyní osmadvacet investorů a roční obrat představuje 1,2 miliardy amerických dolarů. Naše stabilní obchodní vztahy se... / více
20.10.2008 / Návrh řeší změnu funkčního využití v části území, a to ze zastavitelného pro sport a rekreaci na zastavitelné s převažujícím charakterem obytného individuálního bydlení v předměstí. Řešená lokalita je ze dvou stran obklopena zástavbou rodinných domů. Z jihu sousedí s ulicí Osiková a ze západu s ulicí Františka Halase. Záměrem... / více
20.10.2008 / Návrh zadání změny územního plánu v lokalitě Stromovka bude vystaven k veřejnému nahlédnutí na úřední desce magistrátu a na odboru územního plánování a architektury až do 28. července 2007. Řešené území zahrnuje pozemky s rodinným domem , který je v současné době neobydlený. Jeho vlastník a zároveň navrhovatel změny... / více
20.10.2008 / Odbor územního plánování a architektury oznámil zahájení řízení o vydání změny územního plánu v lokalitě U Vávrovských rybníků v katastrálním území České Budějovice 2. Hlavním cílem je umožnit napřímení trasy komunikačního propojení ulic Strakonická – Milady Horákové, která tvoří předěl zástavby a volné krajiny s tím, že rozsah budoucí... / více
20.10.2008 / V první polovině letošního roku se v českobudějovické porodnici narodilo 1.239 dětí , z toho bylo 645 chlapečků a 594 holčiček , z uvedeného počtu je jich 395 nemanželských, dětí ve smíšených svazcích (alespoň 1 rodič cizinec) se narodilo 68, 38 párů dvojčat a 1 trojčata (2 kluci a 1... / více
20.10.2008 / Návštěvníci Jihočeského kraje se mohou na silnicích nově setkávat s navigačními turistickými značkami hnědé barvy. Upozorňují na České Budějovice jako na místo, jež stojí za to navštívit, a zároveň budou do města případné zájemce navádět. Jedná se o turistické značení, které je alternativou ke klasickým modrým silničním značkám a... / více
20.10.2008 / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo vloni záměr města a první etapu regenerace jižní části českobudějovického sídliště Vltava částkou čtyři miliony korun. Dalších šest milionů do obnovy šlo z městského rozpočtu. Pro letošní rok má jihočeská metropole přislíbenou státní dotaci ve výši tři miliony korun, která bude směřovat do... / více
20.10.2008 / České Budějovice budou příští rok hostitelem Národního zahájení Dnů evropského dědictví, při nichž bývají veřejnosti otevřeny obvykle nepřístupné památky. Kandidaturu Českých Budějovic schválilo předsednictvo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které Dny evropského dědictví zaštiťuje. V září 2008 proto budou Dny evropského dědictví v Českých Budějovicích bohatší než... / více
20.10.2008 / Na dalších osmi místech ve městě byla letos vybudovaná , kompletně či částečně obnovená dětská hřiště v nákladech přesahujících dva miliony korun. Dva plácky budou do užívání veřejnosti předány koncem července. „U obou byly doplněny herní prvky, první z nich je v Bezdrevské ulici, druhé v ulici M. Horákové,“říká náměstkyně... / více
20.10.2008 / Přes deset tisíc českobudějovických řidičů si podle zákona musí do konce roku 2007 vyměnit svůj průkaz, pokud je vydaný v období od 1.7.1964 do 31.12. 1993. Zatím si o jeho výměnu požádalo pouze přes dva tisíce řidičů. " Z těch čísel je zřejmé, že si tuto zásadní změnu, jež přinesl... / více

Stránky