Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Koncem srpna bude kompletně dokončena rekonstrukce přízemí v českobudějovickém Centru sociálních služeb Staroměstská, která začala v loňském září komplexní přestavbou bývalých pokojů. Nové zázemí představuje celkem čtrnáct lůžek pro seniory na oddělení s celodenní péčí. "Důvodem této rozsáhlé přestavby byla především snaha města o řešení nedostatku lůžek s celodenní péčí... / více
20.10.2008 / Osvětlení kostela Sv. Rodiny v Českých Budějovicích / více
20.10.2008 / O možnosti budování dalších cyklostezek s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury, nových principech legislativy, zásadách bezpečné cyklistické dopravy a také o zkušenostech s dopravními inspektoráty, se hovořilo s ředitelem SFDI Gustávem Slámečkou, ale i náměstkem ministra dopravy Ivo Vykydalem při nedávném cyklistickém setkání na Slovácku, kterého se zúčastnila i náměstkyně... / více
20.10.2008 / Připravovaná novela Zákona o rozpočtovém určení daní č. 483/2001 Sb., by měla zásadním způsobem změnit dosavadní nevýhodné přerozdělování daní ze státního rozpočtu. České Budějovice jsou klasickou ukázkou poškozeného města. „Nemáme totiž sto tisíc obyvatel a tudíž spadáme do kategorie měst od padesáti do sta tisíc a dostáváme stejný podíl peněz,... / více
20.10.2008 / Především na zlepšení úrovně bydlení poskytuje každoročně město z Fondu rozvoje bydlení /FRB/ půjčky určené na zvelebení, opravy a modernizaci obytných domů na území Českých Budějovic. „Magistrát nyní eviduje 366 půjček občanům , jimž za posledních pět let půjčil okolo 131 milionů korun. Finančním zdrojem Fondu byla zpočátku státní dotace... / více
20.10.2008 / Město pokračuje v budování protipovodňových opatření i po pěti letech od velké vody. Výčet hotových, či připravovaných akcí od roku 2002 do dnešních dní obsahuje desítky položek. „K těm nejdůležitějším patří stavba Modrého mostu s parametry na stoletou vodu přes Malši realizovaná od září 2002 do září 2003 nákladem téměř... / více
20.10.2008 / Mezi dlouhodobě připravované a strategicky významné investiční akce města patří propojení okruhů od Okružní s prostorem budoucí zanádražní komunikace, což by znamenalo jednoznačné zlepšení dopravní obslužnosti. Nová komunikace bude jedním z přivaděčů z dálnice D3 do vnitřního města. Jak to tedy vypadá s její výstavbou? „Jde o společnou akci města... / více
20.10.2008 / Výstavbu náhradního zdroje pitné vody zahájí město ještě v letošním roce. Zastupitelé uvolnili z městského rozpočtu jednadvacet milionů korun. Potvrdit přijetí dalších dvaceti milionů odjela ve čtvrtek 9. srpna 2007 na Ministerstvo zemědělství ČR, náměstkyně primátora Ivana Popelová. „Státní dotaci skutečně dostaneme , takže máme základ pro dlouhodobě plánovanou investiční... / více
20.10.2008 / Už od května letošního roku probíhají intenzívní práce na přípravě nového strategického plánu Českých Budějovic, dokumentu, který ukáže na hlavní směry rozvoje města v nadcházejících letech. „Možnost sdělit své dojmy, pocity, poznatky, ale i zkušenosti s kvalitou života, či navrhnout určité změny, má také široká veřejnost, a to prostřednictvím dotazníků,... / více
20.10.2008 / MĚSTO MĚLNÍK A MASARYKŮV KULTURNÍ DŮM MĚLNÍK Vás srdečně zvou ve dnech 21. – 23. září 2007 na slavnost vinařů, dobrého vína a zábavy MĚLNICKÉ VINOBRANÍ 2007 Pátek 21. září 2007 Hlavní scéna • náměstí Míru Program na hlavní scéně pro vás připravil MKD Mělník Průvodcem dne je moderátor a... / více
20.10.2008 / Městský lesopark Stromovka už nebudou hyzdit neupravované plochy, o jejichž údržbu se město přelo s jejich soukromými vlastníky. Nyní obě strany uzavřely dohodu – město bude vlastníkům pozemků platit nájem a bude na své náklady i tyto plochy udržovat. „V tomto ohledu musíme respektovat rozhodnutí soudu, který nám povinnost pečovat... / více
20.10.2008 / První školní den, tj. 3. září 2007 přivítá v 8.00 hodin prvňáčky primátor Juraj Thoma v největší českobudějovické Základní škole Oskara Nedbala. Do celkem čtyř otevíraných prvních tříd tady nastoupí 103 dětí. Školní prostory, tzn. třídy a chodby byly během prázdnin nově vymalovány, opravami prošla i sociální zařízení a zřizovatel... / více
20.10.2008 / Pracovníci odboru památkové péče magistrátu připravili na pátek a na sobotu, to je 14. a 15.září 2007 Dny evropského dědictví 2007 ve městě České Budějovice, jejichž národní téma pro letošní rok je „Památky, řemesla a lidová kultura“. „Při této příležitosti bude veřejnosti zpřístupněno šestadvacet kulturních památek rozmístěných kolem historického jádra... / více
20.10.2008 / Finanční dar mohou z městské pokladny opět dostat mladí a talentovaní umělci do osmnácti let , kterým se podařilo letos získat významné ocenění na národních nebo mezinárodních festivalech, výstavách, soutěžích či přehlídkách. Žádosti musí obsahovat jméno a příjmení žadatele a jeho zákonného zástupce, datum narození, adresu bydliště, umělecký životopis, odborná... / více
20.10.2008 / Až do června příštího roku bude tým složený z úředníků odboru sociálních věcí magistrátu a specializovaných odborníků pracovat na novém zásadním dokumentu nazvaném Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice (RPSS) na období let 2008 - 2013. „Součástí tvorby Rozvojového plánu jsou také přání a připomínky občanů, které chceme... / více
20.10.2008 / Do celostátního simulovaného protipovodňového cvičení Vltava a Labe 2007 se aktivně zapojily také České Budějovice. Od včerejšího dne zasedají v prostorách radnice členové povodňových komisí. Cvičení by mělo především prověřit připravenost a akceschopnost jednotlivých obcí ohrožených velkou vodou. Velký důraz je kladen hlavně na prověření spojení mezi obcemi a složkami... / více
20.10.2008 / Nové informace o dění ve vašem městě vám poskytne nové číslo novin českobudějovické radnice. Přečtete si je zde. Stáhnout si je můžete tady.... / více
20.10.2008 / Neziskové organizace, usilující o zkvalitnění života ve městě, mohou získat na svůj veřejně prospěšný projekt dotaci ve výši 333 tisíc korun. Výzva Dobročinného fondu Philip Morris ČR a Nadace Via nazvaná "3 x 333 tisíc pro aktivní život obce" je zaměřena především na obnovu veřejných prostranství, oživení místních tradic a spolkového... / více
20.10.2008 / Pracovníci odboru územního plánování a architektury svolali na 24. září 2007 od 15.00 hodin jednání ve věci územní studie pořízené „Za Akademií“ v katastrálním území České Budějovice 2. Urbanistickou studii zpracovalo českobudějovické studio Archa a jednání je určeno pro dotčené orgány, správce sítí a vlastníky dotčených pozemků, kteří se... / více
20.10.2008 / Návrhy zadání změn územního plánu v Suchém Vrbném a v Kališti budou až do 1. října 2007 vystaveny k veřejnému nahlédnutí na úřední desce českobudějovického magistrátu a také v úředních dnech přímo na odboru územního plánování a architektury. Navrhovaná změna v Suchém Vrbném předpokládá v návaznosti na zástavbu Suchovrbenského náměstí... / více
20.10.2008 / V průběhu letošních prázdnin byly za finanční prostředky města České Budějovice opraveny dvě zchátralé kapličky. První stojí v sousedství křižovatky ulic Kněžskodvorská a Karolíny Světlé a druhá v České Vrbném. Oprava zchátralých kapliček stála necelých šedesát tisíc korun. "Z pohledu městské pokladny se samozřejmě jedná o malé částky , ale... / více
20.10.2008 / Mateřská škola Vrchlického nábřeží vypisuje mimořádný zápis do této MŠ v termínu od 24. 09. – 27. 09. 2007. Mimořádný termín se vypisuje na základě předpokládaného otevření dvou nových tříd k 1. 1. 2008 s kapacitou 56 dětí. "O tuto školku byl extrémní zájem ze strany rodičů, proto město... / více
20.10.2008 / Druhá etapa rekonstrukce českobudějovické Dukelské ulice, která byla zahájena 7. září 2007, postupuje podle schváleného harmonogramu. Každý týden se pravidelně konají koordinační schůzky se zástupci zhotovitele, Policie ČR a správce sítí, kde se upřesňují a aktualizují jednotlivé kroky stavebních úprav všech větších investičních akcí na území města. „Dnes jsme se... / více
20.10.2008 / Do čtrnácti základních škol zřizovaných městem nastoupilo v letošním školním roce do 328 tříd celkem 7 805 žáků. Z toho do 37 prvních tříd přišlo 820 prvňáčků. Vloni byl celkový počet 8 125 dětí, které nastoupily do 338 tříd. V prvních třídách se otevíralo 39 učeben, kde zasedlo 868 prvňáčků.... / více
20.10.2008 / České Budějovice obdržely letos na jaře od Jihočeského kraje dva granty, které budou použity na novou sérii propagačních materiálů cestovního ruchu. "Podařilo se nám získat celkem 180.000 korun, což umožní vznik čtyř nových brožur v jednotném grafickém stylu a v jazykových mutacích čeština, angličtina a němčina. Materiály poskytnou návštěvníkům jihočeské... / více
20.10.2008 / Odbor územního plánování českobudějovického magistrátu projednává územní studii v lokalitě Nové Hodějovice – zahrádky – ulice Ke Studánce. Tu nechal na své náklady zpracovat vlastník pozemku a zároveň žadatel o možnou budoucí výstavbu. Jedná se o pozemek o rozsahu asi 0,6 hektaru, jež bezprostředně navazuje na budoucí trasu dálnice D3.... / více
20.10.2008 / Českobudějovické zastupitelstvo schválilo připojení města k Evropské chartě silničního provozu. „Charta je bezplatná a dobrovolná iniciativa Evropské komise a jejím cílem je snížit počet obětí dopravních nehod. Svým podpisem pod tímto dokumentem se zavazujeme, stejně jako ostatní evropská města, instituce, asociace a firmy, že uskutečníme akce na zlepšení bezpečnosti provozu... / více
20.10.2008 / Z důvodu stavebních úprav inženýrských sítí a povrchu vozovky bude úplně uzavřena místní komunikace v délce asi 190 metrů v českobudějovické ulici Dukelská v úseku mezi silnicí II/156 Mánesova a křižovatkou v ulici Havlíčkova. Termín uzavírky je od 24. září do 20. listopadu 2007. Uzavřený úsek bude řádně označen dopravními... / více
20.10.2008 / Možnost objednávání pomocí internetu se týká přepážek pro vyřizování cestovních dokladů, občanských a řidičských průkazů v ulici Jeronýmova, dále evidence motorových vozidel v ulici Kněžská a přepážek evidence obyvatel a ohlašovny pobytu v budově historické radnice. Přímý odkaz na objednávkový systém Elektronické obsluhy občana lze najít na webových stránkách města www.c-budejovice.cz v pravém... / více
20.10.2008 / Už od třicátých let minulého století je slovo spam  úzce spojeno s jídlem . Jedná se totiž o značku nalepenou na  konzervách amerického lančmítu, které se vyrábějí dodnes, ale podrobnosti o jeho konkrétní chuti má asi málokdo z nás. Naopak pravděpodobně úplná většina lidí má  tento výraz spojen s absolutně negurmánským nevyžádaným sdělením a ještě k tomu obvykle reklamním. To se... / více

Stránky