Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu povoluje  České televizi  od  5.5. od 18.00 hodin do 7.5.2008 cca do 23.00 hodin úplnou uzavírku ulice Na Mlýnské stoce  v úseku od křižovatky s ulicí U Černé věže směrem k  Plachého ulici ( po objekt Malého divadla) pro přistavení přenosových vozů. Důvodem je  televizní přenos... / více
20.10.2008 / Dubnové číslo Novin českobudějovické radnice právě vyšlo na webových stránkách. Kromě posledního čísla, které je zde, si můžete zalistovat i v archivu kde naleznete vydání od roku 2004.... / více
20.10.2008 / Návrh změny územního plánu v lokalitě Hvízdal v katastrálním území České Vrbné předpokládá změnu funkčního využití z nezastavitelného území zemědělského půdního fondu a nezastavitelného území krajinné zeleně rekreační na zastavitelné území zahradního bydlení. To je určené pro individuální bydlení v zahradách, kde je pro jednotlivé objekty stanovena podmínka pro nejmenší... / více
20.10.2008 / V měsíci říjnu 2007 se v českobudějovické porodnici narodilo celkem 196 dětí ( 101 chlapečků a 95 holčiček), 4 dvojčata, 10 dětí s cizincem ( matka nebo otec jsou cizinci - nejčastěji Slováci, Bělorusové a Ukrajinci ). Z počtu 196 dětí jich bylo 70 narozených mimo manželství. Ve stejném... / více
20.10.2008 / Primátor žádá poslance o pomoc / více
20.10.2008 / V čase od 15.00 do 22.00 hodin bude zítra, tj. 6.5. uzavřena stezka na pravém břehu slepého ramene řeky Malše v úseku od Biskupské po Přední mlýn a Sokolský ostrov pro konání akce Majáles 2008 a od 13.00 do 14.00 hodin bude částečně omezen provoz po trase průvodu v ulicích Biskupská, Radniční,... / více
20.10.2008 / S malým předstihem, a to v úterý 6. května 2008 ve 14.00 hodin, popřeje náměstek primátora Rudolf Vodička v Domě pro seniory U Hvízdala všem matkám k nedělnímu svátku. „Musím přiznat, že je to navýsost milá povinnost. Vždyť  role matky není nijak snadná a každý ví, že výchova dětí vede někdy pořádně klikatou... / více
20.10.2008 / Příprava obecně závazných vyhlášek / více
20.10.2008 / V termínu od 11.5. do 31.7.2008 bude částečně omezen provoz na českobudějovické Mánesově ulici. Ve směru jízdy od křižovatky ulic B.Němcové – Mánesova k Litvínovickému mostu bude přechodně umožněno odbočení vlevo do ulice U Vodárny pro vozidla staveništní dopravy . Důvodem je rekonstrukce hrací plochy fotbalového stadiónu.... / více
20.10.2008 / Práce na dokumentu s názvem Rozvojový plán sociálních služeb města České Budějovice na období let 2008 – 2013 pokračují sběrem anketních lístků, které vyplňují občané prostřednictvím České pošty nebo vhozením do uren, rozmístěných na sedmi místech jihočeské metropole.“Začátkem října jsme rozeslali do tisíců domácností dotazníky s čtrnácti otázkami z... / více
20.10.2008 / Z důvodu zajištění výkopových prací - rekonstrukce NTL plynovodu - bude úplně uzavřena  místní komunikace v ulici Na Nábřeží Termín:    1. etapa:  13. 5. – 1. 6. 2008   od ul.Havlíčkova po ul. M. Vydrové   2. etapa:  2. 6. – 22. 6. 2008  od M.Vydrové po ul. Mayerova  ... / více
20.10.2008 / Z důvodu prováděných plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy upozorňuje provozovatel, společnost E.ON, že dne 27. května 2008 v čase od 8.00 do 16.00 hodin a 29. května 2008 v čase od 8.00 do 16.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie v lokalitě Světlíky. ... / více
20.10.2008 / Alokované částky pro nová dotační pravidla schválilo městské zastupitelstvo na svém listopadovém zasedání. Znamená to, že na dotace v příštím roce půjde částka ve výši 2,5% z vlastních příjmů schváleného rozpočtu, což je 35 milionů 696 tisíc korun Rozdělení celkové alokace pro jednolivé oblasti: · kultura 6.068 tis. Kč ·... / více
20.10.2008 /   Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu  povoluje  v sobotu 17.5. 2008 od  8.00 do 15.00 hodin úplnou  uzavírku  Hroznové ulice v úseku od křižovatky s ulicí Plachého směrem ke Krajinské v délce asi  40 metrů. Po dobu uzavírky bude doprava vedena z Plachého ulice do ulice U Černé věže a přes náměstí Přemysla Otakara II.... / více
20.10.2008 / Jihočeská metropole dostala cenu za ukázkový příklad postupu a za inspiraci v rámci Společného tématu 2007 „Udržitelná a bezpečná doprava“, kterou uděluje Národní síť Zdravých měst ČR. „Oceněni jsme byli především za vytrvalou snahu komplexně řešit otázky udržitelné dopravy s přihlédnutím k omezení vjezdu pro nákladní vozidla do centrální... / více
20.10.2008 / Na Cenu města je stále možné nominovat / více
20.10.2008 / Od 1. ledna 2008 vstoupí v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní. Ta by měla vylepšit rozpočty obcí a měst. České Budějovice by si měly přilepšit o více než šedesát milionů korun. Ve dnech 12. až 13. listopadu se v Praze konala v pořadí již 10.celostátní finanční konference, jejímž... / více
20.10.2008 / Veřejné projednání Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na období 2008 - 2013 , které se uskuteční 21. května 2008 od 14.00 hodin v radnici,  bude vůbec poprvé v historii vysíláno  on-line.  "Občané budou mít možnost nejen sledovat přenos z obrazovky počítače, ale  mohou se i aktivně zapojit do diskuze. Stačí, aby během ... / více
20.10.2008 / Už v letošním květnu byly zahájeny intenzívní práce na novém Strategickém plánu Českých Budějovic, důležitém dokumentu, který stanoví hlavní směry rozvoje města v nadcházejících letech. „Od počátku prací se snažíme otevřeně a co nejvíce o přípravě strategie informovat odbornou i laickou veřejnost,“říká Ivana Popelová, náměstkyně primátora a dále dodává, že... / více
20.10.2008 / Úplně uzavřena bude místní komunikace Křižíkova v prostoru železničního přejezdu v termínu od 8.6. do 15.6.2008. Důvodem jsou stavební úpravy železničního přejezdu v rámci optimalizace trati Horní Dvořiště - České Budějovice. Objízdná trasa povede  ulicemi Čechova - Mánesova - Novohradská - J. Dietricha - Fr. Halase.Pěší provoz bude zachován po... / více
20.10.2008 / Statutární město České Budějovice a architektonická kancelář 4DS zvou občany města na veřejné projednávání Projektu regenerace panelového sídliště Vltava-sever, které se bude konat v úterý 4. prosince 2007 od 16.30 hodin v aule ZŠ Bezdrevská. Projektanti v této části navrhují například vybudování nových chodníků, dětských hřišť, cyklostezek, ulic s... / více
20.10.2008 /   Úplně uzavřena zůstane v termínu od 26. května do 4. června 2008 místní komunikace Krumlovská, konkrétně u objektu Krumlovská č.38. Důvodem jsou výkopové práce pro plynovodní a kanalizační přípojku. Objízdná trasa je stanovena ulicí Jaselskou, Janáčkovou a Růžovou. Do přechodně uzavřeného úseku bude umožněn vjezd vozidlům HZS, záchranné služby a... / více
20.10.2008 / Rozpočet Českých Budějovic pro rok 2008 / více
20.10.2008 / Jedinečný pohled na České Budějovice se nabízí návštěvníkům historické budovy radnice. Ve vchodu č. 3 v přízemí u přepážek finančního a sociálního odboru si totiž mohou prohlédnout unikátní keramický model, který zobrazuje čtyři století starou podobu královského města. „Model města ze sádry vytvořil v roce 1957 keramik Slavomír Bláha v měřítku 1:300.... / více
20.10.2008 / Sousoší na Lannově třídě v Českých Budějovicích / více
20.10.2008 / Českobudějovické Centrum Staroměstská slavnostně zahájí provoz kaple v Domově s pečovatelskou službou v Nerudově ulici. Slavnostní otevření v duchu adventu se uskuteční v pondělí 3.prosince 2007 od 17.00 hodin. V průběhu večera vystoupí chrámový sbor Musica Divina. „Mezi pozvanými hosty jsou především obyvatelé z domova pro seniory, kteří finančně přispěli... / více
20.10.2008 / Největší tuzemský bytový komplex pro seniory vznikne v Českých Budějovicích. Jeho základní kámen byl položen právě dnes a první obyvatelé by se do něj měli nastěhovat na konci příštího roku. Bude mít celkem 360 ubytovacích míst u křižovatky ulic Husova a U Hvízdala na sídlišti Vltava ho za 450 milionů korun... / více
20.10.2008 / Z důvodu prodloužení doby pro zajištění stavebních úprav inženýrských sítí, přeložky kanalizačního sběrače a úprav na  pozemních komunikacích bude posunuta  uzavírka ulic Ledenická, části Čsl. legií a E. Beneše, které zůstanou úplně uzavřeny v termínu od 1.6 do 11.7.2008. Uzavírka se týká konkrétně silnice II/157 v  Ledenické v úseku od ulice Dobrovodská... / více
20.10.2008 / Některé z odborů českobudějovického magistrátu čeká stěhování, jiné přesuny v jedné budově. Můžete k chystaným změnám uvést podrobnější informace? Musím předeslat, že optimálním řešením by bylo, kdyby měl magistrát, obrazně řečeno, pouze jednu střechu, pod kterou by seděli všichni úředníci. Tak velký prostor ale k dispozici nemáme, a tak se... / více
20.10.2008 / Nová varianta dálnice už se připravuje / více

Stránky