Aktuality města České Budějovice

20.10.2008 / Strážníci dostali další zázemí v Nemanicích / více
20.10.2008 /   Výměnu profesních průkazů ukládá zákon  Téměř sedm tisíc českobudějovických  řidičů z povolání si musí do konce letošního září povinně vyměnit svůj profesní průkaz. Ukládá jim to zákon č. 374/2007 Sb. z  6.12.2007 o získání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. "Tato povinnost se nyní vztahuje i na řízení vozidla od 3,5 tuny. Profesní průkaz... / více
20.10.2008 / Situaci týkající se aktuálních dopravních uzavírek v jihočeské metropoliukazují webové stránky města www.c-budejovice.cz . "Na nich, pod odkazem  http://mapy.c-budejovice.cz, v sekci  projekty mapového serveru v odkazu pasport objížděk jsou pro všechny občany zpřístupněny informace o uzavírkách pozemních komunikací na  celém  území města.  Po  najetí kurzoru  na symbol uzavírky se zobrazí podrobnější informace, třeba data zahájení, ukončení, popis a... / více
20.10.2008 / Město České Budějovice, společnost 1. JVS a Ateliér U Beránka s podporou Nadačního fondu Veolia vyhlašují amatérskou fotografickou soutěž Budějovické kašny a fontány. „Kašny a fontány jsme jako téma soutěže vybrali záměrně – voda k létu prostě patří. Soutěží se ve dvou kategoriích: Samsonova kašna a ostatní kašny a fontány. Cílem soutěže... / více
20.10.2008 / České Budějovice uspěly se svými projekty podanými na grantový program Jihočeského kraje s názvem Ochrana před povodněmi. Podařilo se jim získat 723.000 korun, z nichž téměř půl milionu půjde na odbahnění a opravu bezpečnostního přelivu rybníka Stařeček a přes dvě stě tisíc na studii odtokových poměrů Vráteckého potoka. „Z rybníku Stařeček,... / více
20.10.2008 / Plánovaná výstavba IV. železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic a dále do Rakouska se výrazně dotkne obyvatel jihočeské metropole koncem roku 2009. „Dokumentace pro územní rozhodnutí je schválena, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace už zadala výběrové řízení na projekt pro stavební povolení. Zpracovatel  bude vybrán v srpnu a práce na... / více
20.10.2008 / V úterý 15. července v 11 hodin se na Lannově třídě koná opakovaná vernisáž výstavy skupiny 4sculptors. Sochaři Michal Trpák a Světlana Jelenová, jejichž výtvory vandalové v červnu poškodili, však na Lannovu třídu a Piaristické náměstí nevystaví stejná díla jako předtím, ale novinky, jimiž reagují na předchozí vandalské útoky. „Nevzdávám se, věřím pořád,... / více
20.10.2008 / Odbor památkové péče magistrátu  nabízí už několik let majitelům památek  možnost zapojit se do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice a čerpat z finančního příspěvku města a státu. Anketní dotazník, který každoročně sestavují pracovníci odboru památkové péče, zkoumá aktuální poptávku po finančních příspěvcích.  "Dotazníky poskytujeme vlastníkům památek vždy v souvislosti s aktualizací... / více
20.10.2008 / Návrh zadání změny územního plánu v katastrálním území Třebotovic, který bude veřejně vystaven na úřední desce magistrátu až do 9. srpna 2008, se týká malého území v již zastavěné části obce. Předpokladá změnu funkčního využití ze zastavitelného území veřejné vybavenosti pro kulturu na zastavitelné území s převažujícím charakterem smíšeným individuálního bydlení na... / více
20.10.2008 / Odbor dopravy a silničního hospodářství českobudějovického magistrátu upozorňuje na povolené zvláštní užívání komunikace v úseku Lannova- Rudolfovská a částečnou uzavírku Chelčického ulice (ve směru od Lannovy levé poloviny) pro  provedení  rekonstrukce  plynovodu a přípojek včetně propojů v křižovatkách s Lannovou tř. a ulicí Rudolfovskou od 25.7.2008  do 21.8. 2008 Práce budou provedeny ve dvou etapách:... / více
20.10.2008 / Devadesát volebních okrsků na území Českých Budějovic připraví město pro volby do krajského zastupitelstva. Jejich termín, 17 . a 18 . říjen 2008, vyhlásil dnes prezident republiky. „Kromě volebních místností musíme zajistit i distribuci volebních lístků a místo pro centrální sčítání pro celkem 180 okrsků.  K těm devadesáti městským musíme ještě přičíst i další... / více
20.10.2008 / Pro zlepšení úrovně bydlení vytvořilo město už v roce 1995 zvláštní Fond, který slouží k poskytování půjček na zvelebení obytných budov podle stanovených pravidel. Každoročně z tohoto fondu žádá o půjčku několik desítek občanů Českých Budějovic. "Rada města už schválila pro letošní rok celkem třicet půjček v úhrnné výši 11,5 milionu korun. Lhůta pro podání žádostí o půjčky čerpané v roce 2009 končí dne 31.8.2008. Žádosti... / více
20.10.2008 / Podzemní maratón v Mercury centru / více
20.10.2008 / Na neustálý nárůst domácího násilí mezi osobami blízkými ukázala statistika všech postoupených a vyřízených přestupků, kterou vždy na konci uplynulého roku vyhotovují pracovníci správního odboru magistrátu. „Vloni bylo oznámeno celkem 259 událostí, což je o několik desítek více než v předchozím roce. Většinou napadl muž svoji manželku, ale ve čtyřiceti... / více
20.10.2008 / Zákonem č. 374/2007 Sb. z 6.12.2007 se mění dosavadní zákon č. 247/2000 Sb. o získání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. V praxi to znamená, že nejméně sedm tisíc českobudějovických profesních řidičů musí tento doklad povinně vyměnit. Nový zákon přinese zásadní změny. „Dosud se týkal pouze těch, kteří řídili vozidlo... / více
20.10.2008 / Téměř tři a půl tisíce dopravních přestupků řešili v loňském roce pracovníci správního odboru magistrátu. Zákaz řízení pod vlivem alkoholu a následné odevzdání průkazu se týkalo 316 řidičů. „Pokuty do výše až deset tisíc korun ukládáme, když má řidič v krvi pouze do jednoho promile alkoholu. Podle legislativy se... / více
20.10.2008 / Pozvání k pracovnímu jednání obdrželo v těchto dnech všech osmasedmdesát starostů obcí v působnosti správního obvodu českobudějovického magistrátu. „Řadu úkonů v přeneseném výkonu státní správy vykonávají za tyto obce některé naše odbory, navíc legislativa se dost často mění, a proto je velmi důležité, aby stoprocentně a smysluplně fungovala komunikace mezi... / více
20.10.2008 / Pátek 8.8.2008 si za svůj svatební den vybral rekordní počet snoubenců. "Zatím víme o třiceti obřadech. Takový počet je, podle sdělení matrikářek, snad vůbec poprvé v historii radnice. Obřady začínají ráno v devět a končí v půl deváté večer,"říká primátor Juraj Thoma, který se společně se svým náměstkem Rudolfem Vodičkou ujme role... / více
20.10.2008 / Od pondělí 21. července do 31. srpna 2008 bude částečné omezení provozu na silnici II/156 v českobudějovické ulici Novohradská. Důvodem jsou stavební úpravy přechodu pro chodce. „ Jedná se o přechod u školy v Nových Hodějovicích, kde vznikne nový ostrůvek, což umožní bezpečnější přechod vozovky,“vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová a dále upřesňuje,... / více
20.10.2008 / Zápisy do prvních tříd základních škol začnou v Českých Budějovicích už tento čtvrtek 24. ledna, pokračovat budou i v pátek 25. ledna, po oba dny vždy od 13.00 do 18.00 hodin. Město zřizuje čtrnáct základních škol. „Každá škola se snaží nějakým způsobem vyprofilovat, ,“říká náměstek primátora Rudolf Vodička a... / více
20.10.2008 / Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb. končí k 31. prosinci 2008 platnost všech občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. O vydání nových dokladů by měli lidé požádat nejpozději do konce letošního listopadu, protože výroba nových občanských průkazů trvá jeden měsíc. Povinnost výměny se nevztahuje na... / více
20.10.2008 / Navrhované změny územního plánu v katastrálním území Čtyři Dvory budou až do 16. února 2008 veřejně vystaveny na úřední desce českobudějovického magistrátu a také na odboru územního plánování a architektury. „Změna se týká části území Na Zavadilce a předpokládá dokončení právě probíhající výstavby rodinných domů v území, které lesním porostem... / více
20.10.2008 / Sto let by měly letos v Českých Budějovicích oslavit čtyři ženy. Další významné 101. a 102. narozeniny, čekají na dvě Jihočešky. Vůbec nejstarší obyvatelce města bude 5.8.2008 už 104. let. "Podle republikových statistických údajů převažují v dlohověkosti ženy nad muži a stejně je tomu i na jihu Čech. Paní Marie Školová se narodila ve Lhenicích, ale už mnoho let... / více
20.10.2008 / Uzávěrka amatérské fotografické soutěže o hodnotné ceny Budějovické kašny a fontány se rychle blíží, poslední fotky lze poslat ve čtvrtek 31. července. Soutěž pořádá město České Budějovice, společnost 1. JVS a Ateliér U Beránka. „Amatérští fotografové mají poslední šanci poslat do soutěže fotografie buď Samsonovy kašny, nebo ostatních kašen a fontán... / více
20.10.2008 / Sport foto 2007 v radniční výstavní síni / více
20.10.2008 / Jednou z hlavních příčin dopravních nehod je řízení pod vlivem alkoholu a drog. Vážnost situace připomínají každodenní mnohdy zbytečná úmrtí lidí na silnicích. Vloni jezdilo v Českých Budějovicích pod vlivem alkoholu či psychotropních látek celkově 321 řidičů. Za první pololetí roku 2008 bylo zjištěno už 195 takových řidičů, což ukazuje na meziroční... / více
20.10.2008 / Českobudějovický magistrát nově zavedl už v loňském roce možnost hrazení některých plateb kartou. „Bezhotovostní styk bylo možné použít asi u dvaceti druhů plateb. Postupně jsme ale systém zdokonalili, takže teď lze zaplatit za veškeré poplatky ,"upozorňuje tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek a dodává , že platební kartou lidé nejčastěji vloni... / více
20.10.2008 / Jihočeského krasobruslaře Tomáše Vernera, který získal na Mistrovství Evropy v chorvatském Zagrebu zlatou medaili , přijme zítra , tj. v úterý 29. ledna 2008 ve 13. 00 hodin v obřadní síni českobudějovické radnice primátor Juraj Thoma. „Tomášovi jsem samozřejmě gratuloval spontánně sms zprávou hned v pátek, je to fantastický... / více
20.10.2008 / Služebna na Máji už má pevné úřední hodiny / více
20.10.2008 / K zápisu do prvních tříd základních škol, které se konaly koncem minulého týdne, se dostavilo 1050 dětí. O odklad povinné školní docházky požádalo 192 rodičů. "Město je zřizovatelem čtrnácti základních škol a předpokládáme, že v letošním září do školních lavic usedne 858 prvňáčků, což je mírný nárůst proti loňskému... / více

Stránky