Aktuality města České Budějovice

23.10.2017 / Pravidla dotačního programu na podporu sportu v roce 2015, potřebné formuláře a další informace. / více
24.10.2016 / Poradenské služby, provozní doba, přehled organizací. / více
05.12.2017 / Provozní doba a programy akcí v Klubu pro seniory v KC Máj. / více
23.10.2017 / V pořadí vůbec první prezentace cyklogenerelu a především jeho přípravné a analytické části se uskuteční ve čtvrtek 23. října od 17.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově historické radnice. / více
23.10.2017 / Novinky ke kompostování rostlinného odpadu. / více
24.10.2017 / V pátek 19. září v 16.00 hodin město České Budějovice slavnostně otevře Park 4 Dvory. Připraven je doprovodný program v podobě akcí ve skateparku a předvedení dalších možností aktivního odpočinku, které celý park skýtá. / více
28.10.2017 / Tradiční akce se koná v pondělí 22. září na náměstí Přemysla Otakara II. od 8:00 do 14:00 hodin. / více
23.10.2017 / Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro Severní spojku je zpracováno a stane se podkladem pro dokumentaci pro územní řízení, na něž bude navazovat dokumentace pro stavební řízení. / více
23.10.2017 / O aktuálním pohledu českobudějovických radních na znovu rozvířenou diskusi ohledně stavby dálnice D3 v úseku Úsilné – Hodějovice dopisem informoval primátor Juraj Thoma (HOPB) ministra dopravy Antonína Prachaře. / více
23.10.2017 / Příprava IPRÚ / více
24.10.2017 / Mgr. Hynek Látal, PhD. uvádí na pravou míru zavádějící informace, které šíří Taneční centrum Move 21 o příspěvcích, které (ne)obdrželo od města. / více
23.10.2017 / Informace o památných stromech a odkaz na stažení publikace Památné stromy na Českobudějovicku. / více
17.02.2017 / Význam dřevin pro zlepšení životného prostředí v intavilánech obcí a měst / více
23.10.2017 / Město nabízí v letních měsících místním i všem ostatním občanům a turistům, pestrý kulturní program.  / více
23.10.2017 / V současné době je přerušené územní řízení na rekonstrukci ulice Oskara Nedbala. Důvodem je prověření možnosti umístění pruhů pro cyklisty, které momentálně v projektu nejsou. / více
23.10.2017 / Počet nehod cyklistů s chodci na smíšených stezkách přibývá. Neradostnou bilanci pomohou zmírnit informační piktogramy. / více
28.10.2017 / Údržba veřejné zeleně na území města České Budějovice - webové odkazy na smlouvy dle jednotlivých sektorů a mapový podklad. / více
23.10.2017 / Co je to rojení a jak to vše proběhlo? / více
23.10.2017 / Město České Budějovice a obec Litvínovice se dohodly na společném postupu při projektování a následné realizaci cyklistické stezky Budějovice - Litvínovice. / více
28.10.2017 / Přehled firem provádějících údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice. / více
24.10.2016 / Myšlenka výstavby komunitního centra v českobudějovickém sídlišti Máj vznikla už v roce 2008. Během léta dojde k jejímu naplnění a novostavba bude dána k užívání veřejnosti. / více
13.04.2015 / 8. 5. - 15. 6. 2014 / více
23.10.2017 / Veřejně vystavená změna územního plánu řeší vymezení trasy Severní spojky v úseku mezi okružními křižovatkami na Okružní ulici a u Globusu přes křižovatku Pražská-Nemanická tak, aby byl zajištěn soulad se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje. / více
24.10.2017 / Zpráva je předkládána na základě v Radě města schváleného Jednacího a volebního řádu senátu. / více
28.10.2017 / U předkládané potravy je však nutno dbát na stravitelnost (ne slupky od brambor nebo pomerančů) dále jsou nevhodné kořeněné, nadměrně solené zbytky nebo zbytky obsahující ocet nebo alkohol. / více
24.10.2017 / Při přípravě námětů pro činnost Seniorského senátu byl v oblasti „mezigenerační solidarity“ doporučen návrh na zapojení dětí ve věku do 15 let ve výtvarném projektu „Stáří očima dětí“. / více
24.10.2017 / Krajská rada seniorů Jihočeského kraje shrnuje svou činnost za rok 2013 v závěrečné zprávě. / více
23.10.2017 / Dotace v oblasti sportu - rok 2014 / více
24.10.2017 / Seniorský senát České Budějovice se podílí na zavádění Senior Pasů v Jihočeském kraji, speciálních slevových karet pro seniory. / více

Stránky