Aktuality města České Budějovice

24.10.2017 / Úřad na ochranu hospodářské soutěže zamítl návrh Ing. Vladana Daňka, aby městu zakázal pokračovat v zadávacím řízení, resp. krocích navazujících. / více
28.10.2017 / V Radě města dne 20. 2. 2013, č. usnesení 279/2013, byl schválen sběr a svoz použitého textilu. Bylo umístěno 19 ks nádob na území statutárního města České Budějovice a 3 ks na stabilní sběrné dvory. / více
23.10.2017 / Město rozdá do všech mateřských škol knihu autorky Jiřiny Parmové s názvem Včeličky – království pod lipou. / více
24.10.2017 / Po nezbytné prořezávce přehoustlých keřových skupin, terénních úpravách i obnově původní kašny se Háječek letos dočká i nového veřejného osvětlení. / více
23.10.2017 / Chceme podpořit včelaření ve městě, být v souladu s přírodou a mít tak znovu po mnoha letech ve městě (radniční) včely. / více
28.10.2017 / Evropský den bez aut v Českých Budějovicích ve čtvrtek 19. 9. 2013. / více
23.10.2017 / Publikace o centrální oblasti historického Doudlebska. / více
28.10.2017 / Podnikatelé oprávnění k 1. 6. 2012 provozovat silniční dopravu velkými vozidly musí v souladu s novelou zákona požádat do 1. 6. 2013 obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání. / více
29.10.2017 / Kartografické pojednání Josefa Charváta z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. / více
23.10.2017 / Železniční podjezd se pro automobily uzavře 1. dubna. / více
24.10.2017 / Ve středu 20. února se s hodnocením poroty architektonické soutěže na nového Centra halových sportů seznámí rada města, poté budou všechny návrhy představeny veřejnosti. / více
23.10.2017 / Přeložka silnice I/20 má především odlehčit enormní zátěži ve Strakonické ulici. / více
23.10.2017 / Radnice chce zúžit dosavadní dvě stě metrů široký koridor. / více
23.10.2017 / Ředitelství silnic a dálnic požádalo o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu úseku z Ševětína na Borek. / více
09.12.2013 / Pilotní projekt, jehož cílem byla separace použitých olejů a tuků, které zatěžují kanalizaci, měl kladnou odezvu i výsledek. O Vánocích byl sebrán 101 kg tuků. Je to však pouze zlomek toho, co projde čistírnou odpadních vod. / více
24.10.2017 / O vítězi architektonické soutěže se rozhodne v únoru. Památník bude stát na Senovážném náměstí nedaleko hlavní pošty. / více
24.10.2017 / Vyplývá to z expertízy autorizovaného statika Jaroslava Felixe. / více
23.10.2017 / Jejím účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. / více
16.01.2013 / Seznamte se s vyjádřením primátora Thomy ke včerejšímu nálezu. / více
08.04.2013 / Přehled významných projektů soukromých investorů. / více
15.11.2016 / Statutární město České Budějovice je partnerem projektu "Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Českých Budějovicích". / více
24.10.2017 / Informace k územnímu řízení. / více
24.10.2017 / Policie podle plzeňského zastupitelství primátora stíhala bezdůvodně. / více
23.10.2017 / Pravidla dotačního programu na podporu sportu v roce 2013, potřebné formuláře a další informace. / více
29.03.2013 / Protokoly společnosti ASA o nasazení techniky na zajištění zimní údržby silnic a chodníků v majetku města. / více
16.11.2017 / Správné krmení ptactva v zimě / více
07.12.2012 / Ve čtvrtek 13. prosince v 9.00 hodin projednají budějovičtí zastupitelé nejdůležitější dokument města. / více
29.10.2017 / Zjistěte, komu nebo čemu vděčí za své pojmenování veřejná prostranství našeho města. / více
23.10.2017 / Průběh zpracovávání koncepce rozvoje města v programovacím období 2014 - 2020. / více

Stránky