Aktuality města České Budějovice

23.10.2017 / Dopravní podnik musel rozdělit trolejbusovou linku číslo 9; vlaky budou jezdit po jedné koleji. / více
24.10.2016 / Informace z dalšího společného kontrolního dne, kterého se zúčastnili také zástupci rodičů žáků ZŠ Máj I a II. / více
24.10.2016 / Zástupci města a rodičů se dnes sešli na dalším kontrolním dni k sanaci areálu ZŠ Máj I a II. / více
24.10.2016 / Expertiza akreditované inspekční společnosti Foster Bohemia k sanačním pracím provedeným v areálu ZŠ Máj I a II. / více
24.10.2016 / Inspekční zpráva, rámcový projekt sanace azbestu a předpokládaná kalkulace ceny dekontaminačních prací, které zpracovala společnost Foster Bohemia. / více
24.10.2016 / Dnes ve 13 hodin převzala společnost SITA CZ oficiálně staveniště základních škol na Máji. Na sanaci bude pracovat sedm dní v týdnu, hotová bude nejpozději do konce března. / více
24.10.2016 / Rada města urychleně odsouhlasila výsledek veřejné zakázky na sanaci májských škol, kterou tak vybraná firma může zahájit. Ve výběrové komisi byli i zástupci rodičů dětí ze všech tří škol. / více
23.10.2017 / Pravidla dotačního programu na podporu sportu v roce 2012, potřebné formuláře a další informace. / více
23.10.2017 / Vyúčtování poskytnutých dotací v r. 2012. / více
24.10.2016 / Komentář primátora Juraje Thomy / více
04.01.2012 / Kompletní přehled kulturních akcí, které jsme pro vás spolu s dalšími organizátory připravili. / více
24.10.2016 / Vedením města přislíbené veřejné jednání s rodiči žáků ZŠ Máj I a II k výskytu azbestu, aktuální situaci, postupu prací a termínu návratu dětí do škol se uskutečnilo ve čtvrtek 5. ledna v 18 hodin v českobudějovické Sportovní hale. / více
24.10.2016 / Českobudějovičtí radní na svém zasedání 22. prosince rozhodovali o dalším postupu ve věci sanace májských škol. Podkladový materiál pro jejich jednání najdete uvnitř. / více
01.01.2012 / Kompletní přehled kulturních akcí, které jsme pro vás spolu s dalšími organizátory připravili. / více
24.10.2016 / Protokoly s výsledky měření vnitřního ovzduší v areálu ZŠ Máj I a II / více
24.10.2016 / Vyjádření přednesené na zasedání městského zastupitelstva / více
04.05.2012 / Pravidla, harmonogram dotačního programu, formuláře, výzvy, přílohy. / více
23.10.2017 / Město se rozhodlo původní trasu Severní spojky více napřímit, proto připravuje změnu územního plánu, která novou trasu zohlední. Veřejnost může zadání změny připomínkovat do 6. ledna. / více
24.10.2016 / Nejpozději 13. prosince obdrží radnice návrh opatření, která umožní co nejrychlejší zahájení druhé etapy zateplování májských škol. / více
24.10.2016 / Rada města včera rozhodla ihned dokončit zateplování škol, původně naplánované na léto, a poté budovy od azbestu vyčistit, byť se tím o něco prodlouží návrat dětí a pedagogů do jejich domovských škol. / více
15.11.2016 / V rámci rekonstrukce kostela sv. Jana Nepomuckého na Lineckém předměstí, která probíhala od února 2010 do listopadu 2011, byla opravena fasáda kostela, provedena výměna střešní krytiny a stavebně upraven interiér chrámu. / více
24.10.2016 / Zprávu autorizované inspekční společnosti Foster Bohemia obdržela dnes odpoledne českobudějovická radnice. / více
24.10.2016 / Protokoly Zdravotního ústavu se sdílem v Plzni s výsledky měření hodnot azbestu a minerálních vláken z 1. až 4. listopadu, které město oficiálně obdrželo 28. listopadu. / více
24.10.2016 / Výuka v náhradních místech začne 5. prosince. Město pro žáky zařídilo i dopravu do náhradních škol, kde se také budou stravovat. Rozpis pro jednotlivé třídy uvnitř. / více
24.10.2016 / Zdravotní ústav dnes potvrdil nadlimitní hodnoty azbestu na některých místech ZŠ Máj I a II (uvnitř oficiální protokoly). Po náhradním programu a volnu v tomto týdnu, se od 5. 12. výuka májských žáků přesune dočasně na jiné školy. / více
24.10.2016 / 28. a 29. 11. zajistí školy pro žáky dočasně uzavřených škol náhradní program, 30. 11. až 2. 12. bude pravděpodobně vyhlášeno ředitelské volno. Nejmenší žáci z 1. a 2. tříd mají výuku zajištěnou nepřetržitě. Rodiče byli o všem informováni písemně. / více
24.10.2016 / Město se rozhodlo preventivně přerušit provoz obou škol, dokud se nepotvrdí či nevyvrátí podezření na zvýšené množství azbestu, které se údajně mělo objevit v rámci zateplování budov. Další informace se lze dozvědět na speciálních infolinkách (uvnitř). / více
27.10.2011 / Jak probíhalo vyhlášení nezávislosti Československa v roce 1918 v Českých Budějovicích. / více
28.10.2017 / Projekt získal finanční podporu v rámci Blokového grantu „ Fond technické asistence“ finančního mechanismu EHP Norska. / více
28.10.2017 / Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi / více

Stránky