Aktuality města České Budějovice

28.10.2017 / Od 1. července 2010 živnostenský úřad přiděluje identifikačním čísla všem provozovnám, které podnikatel má - po písemním vyrozumění o udělení IČP musí podnikatel provozovnu viditelně označit.\n / více
23.10.2017 / Dopravní problémy a zácpy ve městě dokáže řešit dopravní ústředna, kterou má nově k dispozici město České Budějovice. / více
30.06.2010 / Mezinárodní jazzový festival letos v Českých Budějovicích představí ve dnech 24.-25.7.2010 / více
23.10.2017 / Náměstkyně hovořila v televizi RTA o dopravě v pořadu Host dne. Záznam můžete shlédnout na webu. / více
22.03.2010 / Přehled přidělených dotací do 50 tisíc Kč / více
23.10.2017 / Městská rada schválila Integrovaný plán organizace dopravy v Českých Budějovicích. / více
23.10.2017 / Zlepšit podmínky pro chodce a přispět i k plynulejší dopravě by měly úpravy silničních křižovatek a přechodů, které chystá statutární město České Budějovice. / více
08.08.2011 / Cvičení budoucí i letošní, jejich popis, záměr a vyhodnocení, popř. obrazová dokumentace / více
12.04.2010 / Odbor kultury zve seniory na divadelní představení, které pořádá v sobotu 10. dubna. / více
29.10.2017 / / více
15.02.2010 / Masopustní veselí v Českých Budějovicích si letos můžete užít v úterý 16. února odpoledne na náměstí Přemysla Otakara II. Viz podrobný program. / více
12.02.2010 / Dnes začíná tradiční festival slovenské kultury v Českých Budějovicích. Program ke stažení. / více
23.10.2017 / Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2010 a přehled podpořených žádostí. / více
31.03.2010 / Přidělené dotace v oblasti kultury schválené radou města 17. 3. (do 50 tisíc) a zastupitelstvem 25. 3. (nad 50 tisíc). / více
28.10.2017 / Na obecním živnostenském úřadě je k 28. prosinci 2009 zřízeno Jednotné kontatkní místo, které poskytuje informace o poskytování služeb na vnitřním trhu EU. / více
23.10.2017 / Hlášení lze podat elektronicky (viz informace dále). Musejí ho podat původci více než 100 kg nebezpečných nebo 100 tun ostatních odpadů za rok. / více
15.12.2009 / Přinášíme vám kompletní adventní kulturní program. Vánoce ve městě začnou v sobotu 28. listopadu rozsvícením vánočního stromu. / více
10.11.2009 / Akce k důležitému výročí. Výstavy, koncerty, divadlo. / více
21.10.2009 / Betlémské světlo před katedrálou / více
21.12.2009 / Tradiční adventní koncert se koná v náhradním termínu v úterý 22. prosince od 16.30 hodin. Na koncert naváže živý betlém.\n / více
19.10.2009 / přivolávání vánoc s Českým rozhlasem / více
14.10.2009 / První rok svobody 1989 - 1990 / více
14.10.2009 / koncerty a setkání / více
29.10.2017 / Přehled významných rodáků a čestných občanů města. / více
05.10.2009 / Živý Betlém 2009 / více
14.10.2009 / Přílet anděla 2009 / více
14.10.2009 / Rozsvícení vánočního stromu 2009 / více
28.10.2017 / Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 292/2009 Sb., který s účinností od 1. října 2009 změnil / více
23.10.2016 / Ostatní zařízení / více
28.10.2017 / Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / více

Stránky