Aktuality obecního živnostenského úřadu

Aktuální informace pro dopravce

/ Silniční zákon, dopravce / Více

Centrální registrační místa

/ Obecní živnostenský úřad České Budějovice je jedním z šesti živnostenských úřadů v rámci České republiky, na kterých probíhá pilotní ověřování ZAP. / Více

Identifikační číslo provozovny - IČP

/ Od 1. července 2010 živnostenský úřad přiděluje identifikačním čísla všem provozovnám, které podnikatel má - po písemním vyrozumění o udělení IČP musí podnikatel provozovnu viditelně označit.\n / Více

Informace o povinnostech distributorů pohonných hmot

/ Informace o povinnostech distributorů pohonných hmot / Více

Informační leták Jednotného kontaktního místa

/ Informační leták Jednotného kontaktního místa. / Více

Jednotná kontaktní místa

/ Na obecním živnostenském úřadě je k 28. prosinci 2009 zřízeno Jednotné kontatkní místo, které poskytuje informace o poskytování služeb na vnitřním trhu EU. / Více

Jednotné kontaktní místo

/ Dle zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v platném znění, Jednotná kontaktní místa jsou zaměřena na pomoc podnikatelům a spotřebitelům v oblasti poskytování služeb. / Více

MPO upozorňuje podnikatele na nabídky týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

/ Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence. / Více

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) - opět v provozu

/ Od letošního února (1. 2. 2016) se mohou čeští spotřebitelé „opět“ začít bránit mimosoudní cestou a to díky novele zákona o ochraně spotřebitele. / Více

Novela živnostenského zákona

/ Informace o novele živnostenského zákona platné od 30. 6. 2012. / Více

Omezení podání prostřednictvím CRM vůči finančnímu úřadu

/ Někteří podnikatelé nemohou využít možnosti podání přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně prostřednictvím CRM. / Více

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru – pozor na změny po 1.12.2016

/ Dnem 1. prosince 2016 vstoupí v platnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech / Více

Prodejci lihovin nově potřebují koncesi

/ Podnikatelé, kteří jsou oprávněni prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců. V této lhůtě jsou povinni požádat živnostenský úřad o koncesi pro prodej. / Více

Spotřebitelský ombudsman

/ S cílem napomoci zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při tzv. předváděcích akcích, byl spuštěn nový systém „spotřebitelský ombudsman“. / Více

Upozornění na povinnost podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi

/ Upozornění na povinnosti podnikatelů vyplývající ze zákona č. 180/2011 Sb., kterým se mění zákon o finančním arbitrovi / Více

Stránky