Aktuality obecního živnostenského úřadu

Upozornění na změnu v dokládání dokladů o odborné způsobilosti pro koncesované živnosti

/ Živnostenský úřad upozorňuje na zákon č. 292/2009 Sb., který s účinností od 1. října 2009 změnil / Více

Upozornění pro podnikatele provozující silniční motorovou dopravu velkými vozidly

/ Podnikatelé oprávnění k 1. 6. 2012 provozovat silniční dopravu velkými vozidly musí v souladu s novelou zákona požádat do 1. 6. 2013 obecní živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání. / Více

Změna živnostenského zákona od 04.09.2015 (pyrotechnické výrobky)

/ Zavádí se nová vázaná živnost Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací. / Více

Velké změny pro podnikatele v cestovním ruchu

/ Dne 1. 7. 2018 nabývá účinnosti zákon č. 111/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. / Více

Změny právních předpisů od 1. ledna 2011

/ Změny právních předpisů od 1. ledna 2011 / Více

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

/ Seminář proběhne dne 30. května 2019 v Českých Budějovicích. / Více

Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

/ Pozvánka na seminář dne 16. 1. 2020. / Více

Zákon o realitním zprostředkování

/ Zákon o realitním zprostředkování / Více

Doplnění k zákonu o realitním zprostředkování

/ Doplnění k zákonu o realitním zprostředkování / Více

Stránky