Aktuality odboru správy veřejných statků

Parkovací zóny České Budějovice - III. etapa

/ 07. leden 2022 / Rozšíření parkovacích zón – III. etapa, oblast Jih a Jihovýchod / Více

Zavedení parkování karavanů a obytných přívěsů

/ 02. červenec 2021 / Rada města České Budějovice schválila usnesení č. 724/2021 úpravu stávajícího Ceníku parkovacích zón České Budějovice (změna bodu č.4. a 6.3.) - zavedení parkování karavanů a obytných přívěsů na parkovišti Dlouhá louka, s platností od 1.7.2021 / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací platný od 9.3.2020

/ 02. březen 2020 / Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, schválený RM České Budějovice, usnesením č. 237/2020 ze dne 2.3.2020 s platností od 9.3.2020. / Více

Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

/ 09. prosinec 2019 / Nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1591/2019 / Více

Údržba veřejné zeleně

/ 28. říjen 2017 / Údržba veřejné zeleně na území města České Budějovice - webové odkazy na smlouvy dle jednotlivých sektorů a mapový podklad. / Více

Nádoby na textil

/ 28. říjen 2017 / V Radě města dne 20. 2. 2013, č. usnesení 279/2013, byl schválen sběr a svoz použitého textilu. Bylo umístěno 19 ks nádob na území statutárního města České Budějovice a 3 ks na stabilní sběrné dvory. / Více

Nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Dne 6.3.2017 usnesením č. 293/2017 byly radou města schváleny nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice / Více

Vybrané lokality na umístění nádob na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností

/ 28. říjen 2017 / Vybrané lokality na umístění nádob na sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností. / Více

Přehled firem provádějící údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Přehled firem provádějících údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice. / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ 28. říjen 2017 / Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Nádoby na tříděný odpad

/ 23. říjen 2017 / Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více