Aktuality odboru správy veřejných statků

Plán letní údržby komunikací města České Budějovice 2020

/ 08. duben 2020 / Rada města schválila na svém zasedání dne 16.3.2020 usnesením č. 344/2020 "Plán letní údržby komunikací 2020" / Více

Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací 2020

/ 03. duben 2020 / Rada města schválila na svém zasedání 16.3.2020 usnesením č. 343/2020 "Operační plán jarního komplexního úklidu komunikací 2020". / Více

Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací platný od 9.3.2020

/ 02. březen 2020 / Sazebník výše úhrad za zvláštní užívání místních komunikací na území statutárního města České Budějovice, schválený RM České Budějovice, usnesením č. 237/2020 ze dne 2.3.2020 s platností od 9.3.2020. / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2020

/ 22. leden 2020 / Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2020 / Více

Ceník parkovacích zón České Budějovice, včetně Metodiky platný od 1.1.2020

/ 19. prosinec 2019 / RM schválila na svém jednání dne 25.11.2019 usnesením č. 1594/2019 Ceník parkovacích zón České Budějovice platný od 1.1.2020, včetně přílohy č. 1 Metodika vydávání parkovacích oprávnění. Od 1.1.2020 budou zavedena do parkovacího systému vozidla zapojená do systému carsharing. / Více

Nařízení statutárního města České Budějovice tržní řád, s účinností od 1.1.2020

/ 09. prosinec 2019 / Nařízení statutárního města České Budějovice, kterým se vydává tržní řád, s účinností od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1591/2019 / Více

Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020

/ 09. prosinec 2019 / Provozní řád trhu na Piaristickém náměstí platný od 1.1.2020, schválený RM České Budějovice dne 25.11.2019, usnesením č. 1592/2019 / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ 14. listopad 2019 / Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019, č. usnesení 1445/2019 / Více

Parkovací zóny České Budějovice - Nařízení s platností od 1.12.2019

/ 06. listopad 2019 / Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Údržba veřejné zeleně

/ 28. říjen 2017 / Údržba veřejné zeleně na území města České Budějovice - webové odkazy na smlouvy dle jednotlivých sektorů a mapový podklad. / Více

Nádoby na textil

/ 28. říjen 2017 / V Radě města dne 20. 2. 2013, č. usnesení 279/2013, byl schválen sběr a svoz použitého textilu. Bylo umístěno 19 ks nádob na území statutárního města České Budějovice a 3 ks na stabilní sběrné dvory. / Více

Nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Dne 6.3.2017 usnesením č. 293/2017 byly radou města schváleny nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice / Více

Vybrané lokality na umístění nádob na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností

/ 28. říjen 2017 / Vybrané lokality na umístění nádob na sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností. / Více

Přehled firem provádějící údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Přehled firem provádějících údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice. / Více

Stránky