Aktuality - Odbor správy veřejných statků

Nádoby na tříděný odpad

/ 23. říjen 2017 / Přehled míst, kde jsou umístěny nádoby na tříděný odpad. / Více

Svozové dny komunálního odpadu

/ 28. říjen 2017 / Přehled městských ulic a intervalů, ve kterých je z nich pravidelně svážen odpad. / Více

Přehled firem provádějící údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Přehled firem provádějících údržbu veřejné zeleně na území města České Budějovice. / Více

Vybrané lokality na umístění nádob na sběr potravinářských olejů a tuků z domácností

/ 28. říjen 2017 / Vybrané lokality na umístění nádob na sběr upotřebených potravinářských olejů a tuků z domácností. / Více

Nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice

/ 28. říjen 2017 / Dne 6.3.2017 usnesením č. 293/2017 byly radou města schváleny nové sazby za umístění restauračních předzahrádek na území města České Budějovice / Více

Nádoby na textil

/ 28. říjen 2017 / V Radě města dne 20. 2. 2013, č. usnesení 279/2013, byl schválen sběr a svoz použitého textilu. Bylo umístěno 19 ks nádob na území statutárního města České Budějovice a 3 ks na stabilní sběrné dvory. / Více

Údržba veřejné zeleně

/ 28. říjen 2017 / Údržba veřejné zeleně na území města České Budějovice - webové odkazy na smlouvy dle jednotlivých sektorů a mapový podklad. / Více

Žádost o přidělení odpadové nádoby

/ 28. říjen 2017 / Žádost o přistavení či výměnu odpadové nádoby / Více

Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání

/ 28. říjen 2017 / Žádost o uzavření dohody o zvláštním užívání - formulář / Více

Svoz bioodpadu ve statutárním městě České Budějovice v roce 2018-2019

/ 03. leden 2019 / Svoz bioodpadu ve statutárním městě v roce 2018-2019 / Více

Harmonogram mobilních sběrných dvorů pro rok 2019

/ 07. leden 2019 / Sobotní mobilní sběrné dvory 2019 / Více

Plán letní údržby komunikací města České Budějovice 2019

/ 01. duben 2019 / Rada města schválila dne 1.4.2019 usnesením č. 390/2019 Plán letní údržby komunikací města České Budějovice 2019 / Více

Deratizace - podzimní etapa 2019

/ 05. září 2019 / Magistrát města oznamuje, že od poloviny září 2019 do konce listopadu 2019 bude odborná deratizační firma DERADEZ s.r.o. provádět podzimní etapu deratizace na veřejných prostranstvích a pozemcích ve vlastnictví statutárního města České Budějovice / Více

Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019

/ 14. říjen 2019 / Rada města schválila dne 23.9.2019 usnesením č. 1252/2019 Řád veřejného pohřebiště statutárního města České Budějovice platný od 1.10.2019 / Více

Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějjovice 2019 -2020

/ 23. říjen 2019 / Operační plán zimní údržby komunikací města České Budějjovice 2019 -2020 / Více

Zájemci dostanou materiál na zimní posyp chodníků

/ 29. říjen 2019 / Zájemci dostanou od MM materiál na zimní posyp chodníků / Více

Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad

/ 06. listopad 2019 / Rozšíření parkovacích zón – II. etapa, oblast Severozápad. / Více

Střednědobý výhled - Pohřební ústav města České Budějovice

/ 14. listopad 2019 / Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Pohřební ústav města České Budějovice, schválený RM dne 11.11.2019, č. usnesení 1445/2019 / Více