Aktuální městské investice a rekonstrukce

Přehled investičních akcí a rekonstrukčních prací města České Budějovice v roce 2020 realizované v gesci Investičního odboru a odboru Správa veřejných statků. Další akce zde budou doplňovány průběžně.

 

Realizované akce

Elišky Krásnohorské - stavební úpravy otevřeného příkopu

/ Zkapacitnění koryta s mírnou úpravou trasy příkopu / Více

Stránky

Rekonstrukce silnice ulice Plavská a L. M. Pařízka

/ Závěrečná etapa rekonstrukce a oprav Plavské ulice / 5 - 2022 / Více

Čistička odpadních vod České Budějovice - modernizace technologie odvodnění kalu

/ Modernizace stávající technologie odvodnění kalu / 7-2020 / Více

CB-009 Modrý most v Českých Budějovicích

/ Výměna povrchu, zábradlí a mostních závěrů / nebyl vybrán žádný zhotovitel / Více

Čistírna odpadních vod České Budějovice – výměna a doplnění automatických odběráků

/ Výměna tří souborů stávajících plně automatických odběráků pro odběr reprezentativního vzorku odpadní vody /12 - 2020 / Více

Přeložka vodovodního potrubí DN 500 – Litvínovický most

/ Eliminace jednoho z potencionálně nebezpečných míst na strategickém páteřním vodovodním řadu pro město České Budějovice v případě povodní /12-2020 / Více

Přestupní zastávky MHD, autobusový bypass, napájecí a propojovací kabely SSZ

/ Úprava zastávek MHD, napojení autobusového bypassu na křižovatku a zavedení napájecích a propojovacích kabelů SSZ na Senovážném náměstí / 11 - 2020 / Více

Rekonstrukce ulice Nerudova (úsek Jírovcova – Klaricova)

/ Výměna kanalizační a vodovodní infrastruktury, rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení / 11 - 2020 / Více

Čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most - instalace drtiče vláknitých látek

/ Nové strojní zařízení zajistí plynulý provoz ČOV / 12 - 2020 / Více

MŠ E. Pittera - rekonstrukce VZT kuchyně

/ Rekonstrukce stávající nefunkční VZT kuchyně / 09 - 2020 / Více

Stránky

Stránka byla upravena 24. 11. 2021.