Aktuální situace ve městě - shrnutí

Stav Malše na měřicí stanicí v Roudném, 3. 6. 2013, 8:40 hMěstská hromadná doprava jezdí ve městě v běžném režimu. Omezení je pouze na linkám č. 7 a 10, které spojují město s okolními obcemi. Linka č. 7 je odkloněna do Boršova na náves a nezajíždí do Březí. Linka č. 10 končí v Roudném a nezajíždí do Vidova, ale do této obce je zajištěna náhradní kyvadlová doprava.

Teplárna začne postupně zprovozňovat centrální předávací stanici CPS 2 na Dlouhé louce. Tomu musí předcházet odčerpání laguny ve Stromovce za pomoci hasičů. Postupně by se tak měla začít obnovovat dodávka teplé užitkové vody a později i tepla na levém břehu Vltavy v sídlištích Máj a Vltava, což se podaří pravděpodobně v podvečerních hodinách.

Stav Vltavy na měřicí stanici Březí, 3. 6. 2013, 8:50 hČOV je nadále v klidovém režimu. Pokud to vývoj v řece Vltavě a v Dobrovodské stoce dovolí, tak během dnešního dne se začne postupně část natékajících vod napouštět do čistírenských nádrží tak, aby se průběžně oživoval aktivovaný kal a čistírna byla schopna co nejrychleji po opadnutí povodňové vlny obnovit biologické čistící procesy.

Protipovodňové hrázky v lokalitě Dlouhého mostu a v ulici Resslova jsou dočasně odstraněny tak, aby byl v těchto místech umožněn průjezd vozidel a průchod chodců. Mobilní protipovodňová stěna na Jiráskově nábřeží je plně funkční, její stavba trvala přibližně pět hodin a zůstane na místě, dokud bude trvat ohrožení povodní.

Stav toků – Vltava je nyní na druhém stupni, Malše v Roudném právě kulminuje a očekává se pokles hladin u obou  těchto vodních toků. Informace o stavu řek můžete sledovat na webových stránkách Povodí Vltavy, s.p., z nichž pocházejí i přiložené obrázky

Dnes bude z provozních důvodů uzavřen plavecký bazén, protože teplárna byla nucena odstavit přívod páry.

Provoz mateřských a základních škol i školních jídelen je v běžném režimu.