Aktuální uzavírky komunikací

 

Úplně uzavřena zůstane Plánská ulice v úseku mezi náměstím Bratří Čapků a vjezdem na parkoviště firmy GEFOS. Na místě se bude pracovat na  napojení inženýrských sítí. Termín uzavírky je od 30. 5. do 10. 6. 2016.

Dále dojde k úplné uzavírce ulice Březová mezi ulicemi Vlastimila Rady a Javorová z důvodu rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek, a to v době od 30. 5. do 8. 6. 2016. Následovat bude další úplná uzavírka ulice Javorová mezi ulicí Březová a Františka Halase od 9. 6. do 15. 7. 2016, kdy se bude realizovat další etapa této stavby.

Dopravně inženýrské opatření č. 1

Dopravně inženýrské opatření č. 2