Akutální uzavírky ulic Novohradská, K. V. Raise a U Dráhy - upozornění

Uzavírka silnice II/156 Novohradská v úseku od ulice Mánesova po vícekolejný železniční přejezd a další uzavírky ulic K. V. Raise a U Dráhy budou aktuální v následujících dnech. Silnice II/156 Novohradská bude uzavřena v době od 4. 5. do 30. 6. 2015 a místní komunikace K. V. Raise a U Dráhy od 4. 5. do 12. 5. 2015.

Důvodem jsou obnovy povrchu vozovky, která slouží jako objízdná trasa v rámci stavby Zanádražní komunikace. Investorem stavby je Jihočeský kraj a žadatelem o uzavírku je společnost Swietelsky.