Archiv poskytnutých informací

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde.

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

2021

Předmět žádosti Odpověď Ze dne

Informace o počtu kontrol dokladů - užívání provozovny

pdf 5.1.2021                                                                 
Oprava komunikace ul. Jana Štursy pdf 11.1.2021
Úprava provozu do režimu "Zóna 30", vč. zákazu stání vozidlům nad 6 tun pdf 18.1.2021
Stanovisko odboru ochrany životního prostředí

pdf

Příloha č.1

19.1.2021
Kontrola Městskou policií České Budějovice - oblast Vrbenské rybníky pdf 28.1.2021
Evidence loveckých lístků za období 2010-2020 pdf 21.1.2021
Informace z rozhodnutí pdf 3.2.2021
Vyhrazené parkovací stání pdf 5.2.2021
Sjednání nápravy, kopie usnesení, vydání rozhodnutí pdf 10.2.2021
Zpracování územního plánu města ve vztahu k ochranné zóně letiště pdf 10.2.2021
Zdokumentované incidenty související s porušováním nařízení vlády pdf 15.2.2021

Nakládání s finančními prostředky získanými ze smluvních nájmů za pronajaté byty

pdf 15.2.2021
Počet nehod - přechod pro chodce přemostění IGY 1 a IGY 2 pdf 17.2.2021
Záznam - kamery připevněné na stejnokroji strážníků pdf 2.3.2021
Režim pozemních komunikací, způsob užívání, přípdané omezení užívání pdf 2.3.2021

 

Poskytnuté informace v roce 2020

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2020 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2019

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2018

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2018 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2017

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2017 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2016

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2015

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2014

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2013

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2013 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2012

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2012 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2011

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2011 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více