Archiv poskytnutých informací

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde.

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

2020

Předmět žádosti Odpověď Ze dne

V jakém jazyce zasílá správní orgán výzvu k podání vysvětlení

pdf 8.1.2020                                                                     
Poskytnutí rozhodnutí pdf 16.1.2020
Poskytnutí stavebního povolení v k.ú. České Budějovice 7 pdf 22.1.2020
Poskytnutí kolaudačního rozhodnutí v k.ú. České Budějovice 3   pdf 29.1.2020
Finanční investice statutárního města České Budějovice v letech 2017-2019 pdf 29.1.2020
Rozhodnutí - kácení dřevin rostoucích mimo les pdf 3.2.2020
Kontakty - příslušné myslivecké spolky v působnosti obce s rozšířenou působností

pdf

Příloha č. 1

3.2.2020
Informace s průběhem jednání pdf 6.2.2020

Informace o výši základního platu (mzdy)/odměny, pohyblivé složky mzdy/odměny, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce a jakékoliv další vyplacené částky včetně důvodu vyplacení těchto částek vyplacených v roce 2019 primátora a náměstků primátora statutárního města České Budějovice

pdf 10.2.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 12.2.2020

Poskytnutí informací, která souvisí s poskytováním nájemního bydlení v cca 1800 bytech Statutárního města České Budějovice

pdf 13.2.2020

Neinvestiční dotace poskytnuté Statutárním městem České Budějovice

pdf 17.2.2020

Roční výnos z poplatků za psa, náklady na městský útulek, provozovatel městského útulku

pdf 17.2.2020
Zaslání dokumentů – terénní úpravy na pozemku parc. č. 820/1 v k.ú. Srubec

pdf

Příloha č.1

20.2.2020

Konání shromáždění v roce 2019

pdf 21.2.2020
Druh přestupkového řízení pdf 21.2.2020

Statistické informace – kolik bylo v letech 2018 a 2019 dopravních přestupků (parkování)

pdf 24.2.2020

Označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), metodika

 

 

pdf 26.2.2020
Porušení zabezpečení osobních údajů pdf 28.2.2020
OSPOD (mediace, mediační kurz, metodika) pdf 3.3.2020
Parkovací místa, rekonstrukce ul. Šumavská, ul. Jungmannova pdf 5.3.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 6.3.2020
Seznam projektů bytových domů pdf 9.3.2020
Dotace za strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 pdf 11.3.2020
Plynulost dopravního provozu, přestupek v ul. E. Destinové pdf 12.3.2020

Přítomnost Městské policie České Budějovice (kontrola dodržování pravidel - parkování)

pdf 13.3.2020
Zásilky – osoby s trvalým pobytem na Magistrátu města České Budějovice pdf 16.3.2020

Nájemní bydlení v cca 1800 bytech Statutárního města České Budějovice

pdf 16.3.2020
Financování mládežnického hokeje pdf 25.3.2020
Územní plán - ochranná zóna Jihočeského letiště pdf 25.3.2020

Matriční knihy – předání místně příslušnému státnímu oblastnímu archivu

pdf 25.3.2020

Zápis z veřejného ústního jednání

pdf 31.3.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 1.4.2020
Zhotovitel montážního výtahu v podchodu ul. Pražská pdf 1.4.2020
Výjimka místní úpravy (výstražná světla) pdf 6.4.2020

Poskytnutí informací vyplývajících z rozhodnutí, která vycházejí z řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

pdf 7.4.2020
Informace - soudní znalec pdf 14.4.2020


Sdělení termínu - obnovení zničené městské zeleně

pdf 17.4.2020
Závazné stanovisko orgánu územního plánování pdf 20.4.2020
Pokácení dvou stromů ul. Purkyňova v Českých Budějovicích pdf 21.4.2020
Prodej části pozemku parc.č. 2528/1 v k.ú. České Budějovice 3 pdf 23.4.2020
Poskytnutí informací - přestupek pdf 22.4.2020

Stavební záměry - parc. č. 1896/1 v k.ú. České Budějovice 5

pdf 27.4.2020
Poskytnutí stavebního povolení

pdf

Příloha č.1

4.5.2020
Obnova zničené městské zeleně, ukončení staveb. prací, únik ropných látek pdf 11.5.2020
"Branišovský les" - kácení pdf 4.5.2020
Nedodržování zákonných lhůt pdf 6.5.2020

Rybník Světlík, Nemanický, parc. č. 599/22 v k.ú. České Budějovice 3 – ochrana přírody a zbylých živočichů

pdf 12.5.2020
Poskytnutí informací - přestupek pdf

11.5.2020

29.5.2020

Náhradní výsadba, údržba stromů

pdf 13.5.2020
Technická zařízení – dodržování dopravních předpisů pdf 13.5.2020
Seznam autoškol s platnou registrací, seznam neaktivních autoškol  pdf 28.5.2020
Výsledek závěru předmětného řízení pdf 1.6.2020
Výsledek závěru předmětného řízení pdf 1.6.2020

Poskytnutí kopií listin (výstavba vybraných bytových projektů)

pdf 10.6.2020
Vyjádření,rozhodnutí (par.č.1921/1 a 1920 v k.ú. České Budějovice 5) pdf 11.6.2020
Hodnocení projektů technické a dopravní infrastruktury pdf 12.6.2020
Elektronický podpis, dopravní značení pdf 12.6.2020
Kopie závazného stanoviska, vyjádření, posudek

pdf

Příloha č.1

16.6.2020
Doručení písemnosti pdf 16.6.2020

 

Poskytnuté informace v roce 2019

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2018

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2018 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2017

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2017 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2016

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2015

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2014

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2013

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2013 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2012

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2012 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2011

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2011 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více