Archiv poskytnutých informací

Návod na podání žádosti o informaci najdete zde.

Předmět žádosti a znění otázek v přiložených dokumentech je pro přehlednost zevšeobecněno a nemusí být vždy věrným přepisem dotazu žadatele. Děkujeme za pochopení.

2020

Předmět žádosti Odpověď Ze dne

V jakém jazyce zasílá správní orgán výzvu k podání vysvětlení

pdf 8.1.2020                                                                     
Poskytnutí rozhodnutí pdf 16.1.2020
Poskytnutí stavebního povolení v k.ú. České Budějovice 7 pdf 22.1.2020
Poskytnutí kolaudačního rozhodnutí v k.ú. České Budějovice 3   pdf 29.1.2020
Finanční investice statutárního města České Budějovice v letech 2017-2019 pdf 29.1.2020
Rozhodnutí - kácení dřevin rostoucích mimo les pdf 3.2.2020
Kontakty - příslušné myslivecké spolky v působnosti obce s rozšířenou působností

pdf

Příloha č. 1

3.2.2020
Informace s průběhem jednání pdf 6.2.2020

Informace o výši základního platu (mzdy)/odměny, pohyblivé složky mzdy/odměny, náhrady výdajů v souvislosti s výkonem práce a jakékoliv další vyplacené částky včetně důvodu vyplacení těchto částek vyplacených v roce 2019 primátora a náměstků primátora statutárního města České Budějovice

pdf 10.2.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 12.2.2020

Poskytnutí informací, která souvisí s poskytováním nájemního bydlení v cca 1800 bytech Statutárního města České Budějovice

pdf 13.2.2020

Neinvestiční dotace poskytnuté Statutárním městem České Budějovice

pdf 17.2.2020

Roční výnos z poplatků za psa, náklady na městský útulek, provozovatel městského útulku

pdf 17.2.2020
Zaslání dokumentů – terénní úpravy na pozemku parc. č. 820/1 v k.ú. Srubec

pdf

Příloha č.1

20.2.2020

Konání shromáždění v roce 2019

pdf 21.2.2020
Druh přestupkového řízení pdf 21.2.2020

Statistické informace – kolik bylo v letech 2018 a 2019 dopravních přestupků (parkování)

pdf 24.2.2020

Označení pozemků (parcelní číslo a katastrální území), metodika

 

 

pdf 26.2.2020
Porušení zabezpečení osobních údajů pdf 28.2.2020
OSPOD (mediace, mediační kurz, metodika) pdf 3.3.2020
Parkovací místa, rekonstrukce ul. Šumavská, ul. Jungmannova pdf 5.3.2020
Protokol o ústním jednání, úřední záznam, obsah spisu pdf 6.3.2020
Seznam projektů bytových domů pdf 9.3.2020
Dotace za strukturálních fondů EU v programovém období 2007-2013 pdf 11.3.2020

Přítomnost Městské policie České Budějovice (kontrola dodržování pravidel - parkování)

pdf 13.3.2020
Zásilky – osoby s trvalým pobytem na Magistrátu města České Budějovice pdf 16.3.2020

Nájemní bydlení v cca 1800 bytech Statutárního města České Budějovice

pdf 16.3.2020

 

Poskytnuté informace v roce 2019

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2018

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2018 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2017

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2017 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2016

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2016 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2015

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2015 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2014

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2014 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2013

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2013 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2012

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2012 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více

Poskytnuté informace v roce 2011

/ Přehled odpovědí na dotazy občanů vznesené v roce 2011 s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím. / Více