Areál májských škol je bez azbestu

Zástupci radnice dnes od společnosti SITA CZ převzali areál základních škol na Máji. Vzhledem k tomu, že všechny sanované prostory jsou zbavené azbestových vláken, nic nebrání tomu, aby se hned po jarních prázdninách, tedy v pondělí 19. března žáci vrátili zpátky do svých lavic.

Město dnes také obdrželo stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, která vzala informace o konci sanačních prací na vědomí.