Úřední deska

Aukční vyhláška č. EAS/CB/157/2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej pozemku parc. č. 1012/1, k.ú. České Budějovice 7, viz příloha.

Vyvěšeno: 
21.09.2022 - 06.10.2022

Seznam příloh