Úřední deska

Aukční vyhláška č. EAS/CB/222/2022 - prodej pozemku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej pozemku parc. č. 15/5 v k.ú. Drahotěšice, viz příloha.

Vyvěšeno: 
24.11.2022 - 15.12.2022