Úřední deska

Aukční vyhláška č. EAS/CB/74/2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci na prodej pozemku parc. č. 2591/14, k.ú. České Budějovice 6, viz příloha.

Vyvěšeno: 
18.05.2022 - 22.06.2022