Úřední deska

Aukční vyhláška č. EAS/CB/75/2023

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje elektronickou aukci: pozemek p.č. 2591/14, k.ú. České Budějovice 6, viz příloha

Vyvěšeno: 
14.03.2023 - 04.05.2023