Azbest je problém věcný, nikoli politický

O výskytu azbestu v budovách základních škol na Máji se už hodně napsalo i řeklo. Je pro mne zcela pochopitelné, že reakce zejména rodičů dětí, které již druhým měsícem necháváme převážet do náhradních škol, jsou plny emocí. Sám se jim někdy jen stěží ubráním. Jako primátor města, které je zřizovatelem škol a tudíž i investorem rekonstrukce školních budov na Máji, však musím přistupovat k celému problému věcně a respektovat jeho priority.

Tou první je odstranění vnitřní azbestové zátěže a kompletní dekontaminace všech zasažených objektů. Tedy tak, abychom my i rodiče měli absolutní jistotu, že veškerá hrozba azbestu je zažehnána. Rada města už v tomto ohledu učinila potřebné kroky. Nejpozději 30. března by obě budovy měly být naprosto čisté a po sanaci zbavené škodlivých azbestových vláken. Pokud nenastanou zatím nepředvídané okolnosti, zhruba 1100 dětí by se tak mohlo do Základních škol Máj I a II opět vrátit.

Druhou rovinou azbestového problému je otázka, kdo za jeho vznik může a zda mu nešlo zavčas předejít. I v tomto případě chápu rodiče dětí, pakliže žádají jednoznačnou odpověď.

Osobně se domnívám, že stavební dozor neodvedl svou práci dobře a že zhotovitel nezajistil odstranění takzvaných boletických panelů podle postupu stanoveného příslušnými předpisy. Udivuje mne také nečinnost krajské hygienické stanice, neboť vyšlo najevo, že na rozdíl od města měla všechny protokoly o měření azbestových vláken k dispozici již v polovině září, a přesto nekonala. Nepopírám, že ani pracovníci magistrátního investičního odboru nejsou zcela bez viny, protože, jak vyplývá ze stavebního deníku, o problému s azbestem věděli již v červenci.

Jména konkrétních viníků a těch, kteří svou liknavostí současný stav zapříčinili, však budou známa až po odborném přezkoumání všech podkladů, které jsme už předali akreditované společnosti Foster Bohemia. Teprve poté budeme mít i jasno, kdo ponese náklady sanace budov, které se předběžně odhadují na více než 10 milionů korun, a koho se bude týkat trestněprávní odpovědnost.

Českobudějovickou veřejnost, která se o problémy provázející výskyt azbestu v našich školách rovněž zajímá, chci ujistit, že nic neměním na svém již několikrát vyřčeném přesvědčení, že pokud se prokáže pochybení ze strany vedení města či zodpovědných pracovníků magistrátu, bude nezbytné i z toho vyvodit patřičné důsledky – padni, komu padni.

Juraj Thoma, českobudějovický primátor