Azbest zmizí hned po dokončení zateplení budov

Ze dvou variant vybírali na svém včerejším jednání českobudějovičtí radní při rozhodování o dalším postupu týkajícím se odstranění azbestových vláken z areálu základních škol na sídlišti Máj.

"Ve hře byla možnost okamžitě nařídit sanaci kontaminovaných prostor, aby se za několik týdnů mohly děti vrátit zpátky do svých lavic. Po dlouhé diskusi se však rada jednomyslně přiklonila k variantě dokončit zateplení zbývajících budov, původně naplánovaného na letní měsíce příštího roku, a teprve poté celý areál od azbestu vyčistit," přiblížil včerejší rozhodnutí primátor Juraj Thoma.

"Jsme si vědomi toho, že zvoleným postupem jsme o několik týdnů prodloužili dojíždění dětí a jejich výuku v náhradních školách. Součástí druhé etapy zateplení areálu na Máji je však mimo jiné odstranění dalších boletických panelů a my bychom se za rok neradi dočkali stejných výsledků měření jako letos," doplnil náměstek primátora Petr Podhola s tím, že rada města současně pověřila investičního náměstka Kamila Caltu, aby bezodkladně zahájil jednání o změně harmonogramu stavebních prací.

"Naším přáním je využít příznivých klimatických podmínek, co nejrychleji ukončit zbývající zateplovací práce na májských školách a po důkladné sanaci předat vyčištěný areál zpátky do užívání žákům a pedagogům," dodal Podhola.