Azbestová vlákna na májských školách

Školy na Máji zůstanou v pondělí zavřené

/ Město se rozhodlo preventivně přerušit provoz obou škol, dokud se nepotvrdí či nevyvrátí podezření na zvýšené množství azbestu, které se údajně mělo objevit v rámci zateplování budov. Další informace se lze dozvědět na speciálních infolinkách (uvnitř). / Více

Náhradní program pro školáky z Máje

/ 28. a 29. 11. zajistí školy pro žáky dočasně uzavřených škol náhradní program, 30. 11. až 2. 12. bude pravděpodobně vyhlášeno ředitelské volno. Nejmenší žáci z 1. a 2. tříd mají výuku zajištěnou nepřetržitě. Rodiče byli o všem informováni písemně. / Více

Žáci z Máje se od příštího týdne budou učit na jiných školách

/ Zdravotní ústav dnes potvrdil nadlimitní hodnoty azbestu na některých místech ZŠ Máj I a II (uvnitř oficiální protokoly). Po náhradním programu a volnu v tomto týdnu, se od 5. 12. výuka májských žáků přesune dočasně na jiné školy. / Více

Náhradní prostory pro žáky z Máje už jsou zajištěny

/ Výuka v náhradních místech začne 5. prosince. Město pro žáky zařídilo i dopravu do náhradních škol, kde se také budou stravovat. Rozpis pro jednotlivé třídy uvnitř. / Více

Protokoly Zdravotního ústavu o měření na ZŠ Máj I a II

/ Protokoly Zdravotního ústavu se sdílem v Plzni s výsledky měření hodnot azbestu a minerálních vláken z 1. až 4. listopadu, které město oficiálně obdrželo 28. listopadu. / Více

Město už zná výsledky azbestové inspekce

/ Zprávu autorizované inspekční společnosti Foster Bohemia obdržela dnes odpoledne českobudějovická radnice. / Více

Azbest zmizí hned po dokončení zateplení budov

/ Rada města včera rozhodla ihned dokončit zateplování škol, původně naplánované na léto, a poté budovy od azbestu vyčistit, byť se tím o něco prodlouží návrat dětí a pedagogů do jejich domovských škol. / Více

Upravený plán zbývajících stavebních prací dostane radnice v úterý

/ Nejpozději 13. prosince obdrží radnice návrh opatření, která umožní co nejrychlejší zahájení druhé etapy zateplování májských škol. / Více

Vyjádření náměstka Kamila Calty k situaci vzniklé výskytem azbestu v areálu ZŠ Máj I a II

/ Vyjádření přednesené na zasedání městského zastupitelstva / Více

Protokoly Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni

/ Protokoly s výsledky měření vnitřního ovzduší v areálu ZŠ Máj I a II / Více

Stránky