Azylanti by měli mít možnost pracovat

Především o vytváření podmínek k integraci cizinců, kterým byl udělen azyl,  do společnosti a Státním integračním programu (SIP) hovořili zástupci ministerstva vnitra s primátorem Miroslavem Tetterem. „Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení pro azylanty , výuku českého jazyka a na pomoc při jejich pracovním uplatnění funguje už téměř dvanáct let. Vláda každoročně schvaluje dotace pro získání integračních bytů a na rozvoj infrastruktury obcí, které nájemní bydlení azylantům a jejich rodinám poskytnou,“vysvětlil Petr Novák z oddělení integrace cizinců a azylantů MVČR. „České Budějovice poskytly v letech 1997 až 1999 celkem pět integračních bytů. Od té doby město prošlo širokou privatizací bytového fondu, takže dnes vlastní pouze několik stovek bytů umístěných většinou v historické zóně. Možnost nabídky je tedy relativně nízká i s přihlédnutím k tomu, že bytová komise eviduje asi 650 žádostí místních občanů o  získání bytu,“říká primátor Miroslav Tetter s tím, že by některé místní podniky lehkého průmyslu  kvalifikované pracovní síly rozhodně přivítali a vstříc jim by pak vyšlo i město. „Vím, že existuje veliká poptávka například po profesi kovoobráběč, ale je jich asi mnohem více. Je myslím nutné, aby azylanti nezvyšovali procento nezaměstnaných v našem městě a našli uplatnění na trhu práce , což jim umožní nejen finančně zabezpečit rodinu, ale samozřejmě i usnadní integraci do společnosti a lépe a dříve se tady naučí žít,“dodává primátor.