Běh uzavře komunikace v sobotu 8. 10. - NIGHT RUN a AVON

 

V sobotu 8. 10. 2016 dojde k úplné uzavírce níže uvedených místních komunikací z důvodu zajištění bezpečnosti účastníků sportovní akce „Night run a AVON běh České Budějovice 2016“:

·        náměstí Přemysla Otakara II. - 11:00 – 22:00 hod.

·        ulice Hroznová (v úseku ulice Česká – Sokolský ostrov) - 16:00 – 21:00 hod.

·        ulice Česká (v úseku ulic Radniční – Hroznová) - 16:00 – 21:00 hod.

·        ulice Radniční - 16:00 – 21:00 hod.

·        ulice F. A. Gerstnera (v křižovatce s ulicí Zátkovo nábřeží směrem do centra) - 16:00 – 21:00 hod.

·        Železný most - 16:00 – 21:00 hod.

·        stezky a chodníky  na Sokolském a Střeleckém ostrově, v městském parku Stromovka, u Sportovní haly - 16:00 – 21:00 hod.

·        lávka přes silnici I/3 - 16:00 – 21:00 hod.

·        Dlouhá lávka u plaveckého stadionu - 16:00 – 21:00 hod.

·        lávka přes ulici Na Dlouhé louce (u OD Kaufland) - 16:00 – 21:00 hod.

·        lávka u Budvar arény - 16:00 – 21:00 hod.

Oblasti, z nichž nebude umožněn výjezd:

·        Piaristická ulice - 11:00 – 22:00 hod.

·        Široká ulice (v úseku biskupství – ulice Biskupská) - 16:00 – 21:00 hod.

·        Zátkovo nábřeží (u Jihočeského divadla) - 16:00 – 21:00 hod.

Objízdná trasa není stanovena.

Dopravně inženýrské opatření