Benefiční koncert k Celosvětovému dni roztroušené sklerózy

Benefiční akce k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy pod záštitou primátora Jiřího Svobody se koná dnes na náměstí Přemysla Otakara II.
V minulých letech sklidila tato akce velký ohlas mezi pacienty, odbornou a širokou veřejností, což ocenil i náměstek primátora Petr Podhola, který celý program slavnostně zahájil.
ROSKA ČESKÉ BUDĚJOVICE je nestátní nezisková organizace sdružující a podporující nemocné občany s roztorušenou sklerózou.
Nápní práce tohoto sdružení je kromě základní podpory nemocných po stránce zdravotní, sociální a společenské i cíl snažit se seznamovat veřejnost s problematikou života občanů postižených RS.