Bez střechy, ale mezi lidmi

 

Celkem 274 000 Kč z dotačního programu EY 2010 získalo město na projekt s názvem Bez střechy, ale mezi lidmi, který realizuje ve spolupráci s  českobudějovickou Městskou charitou od 1. července do 31. prosince 2010. "Projekt by měl především zvýšit informovanost o problematice bezdomovectví, odbourat negativní předsudky veřejnosti a zvýšit solidaritu vůči lidem bez domova,"přibližuje náměstek primátora Rudolf Vodička.

Právě v těchto dnech se ve městě protřednictvím pracovníků Charity uskutečnila  anketní kampaň. "Celou problematiku chceme dostat do podvědomí co nejširší veřejnosti. Proto budou vytištěny letáky a brožury, zorganizujeme přednášky a diskuze se studenty i kulatý stůl pro zainteresovanou a odbornou veřejnost,"prozradila Šárka Kovárnová z odboru sociálních věcí magistrátu s tím, že avizované brožury, které budou rozdávat lidé z Městské charity, budou dvě. Jedna je určena bezdomovcům a najdou v ní například kontakty na organizace pomáhající lidem v nouzi a postup při ztrátě dokladů. Druhou pak získají ti, kteří mají zájem dozvědět se základní informace o této celospolečenské problematice. Projekt bude završen v prosinci čtrnáctidenní výstavou fotografií s tématem bezdomovectví.