Bezbariérové byty

Žádost může podat občan starší 18 let, který je odkázán na invalidní vozík a má trvalé bydliště v Českých Budějovicích.

Žádost na předepsaném tiskopisu se podává na sociálním odboru magistrátu města, oddělení sociální pomoci. Je nutné ji doložit vyjádřením lékaře o zdravotním stavu žadatele a výměrem důchodu.

Součástí vyhodnocení žádosti je i prošetření poměrů žadatele o přidělení bezbariérového bytu, příp. osob žijících s žadatelem ve společné domácnosti. 

Formuláře

Potřebné formuláře najdete zde.

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Sýkorová, odbor sociálních věcí, oddělení sociální pomoci
budova historické radnice, náměstí Přemysla Otakara II., vchod č. 3, přízemí, č. dveří 051b
tel.: 386 801 605, e-mail: SykorovaE@c-budejovice.cz 

Úřední hodiny

 

Stránka byla upravena uživatelem Josef Šmejkal, 2. 7. 2020.