Běžci uzavřou náměstí a další komunikace

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje úplnou uzavírku náměstí Přemysla Otakara II. a ulic Radniční, Biskupská, Široká, Zátkovo nábřeží, F. A. Gerstnera, Sokolský a Střelecký ostrov, E. Pittera, U Lučního jezu a na komunikacích v lokalitě Stromovky, a to za účelem realizace sportovní akce Night run a Avon běh České Budějovice 2018.

Termín: 6.10. v době od 16.00 do 21.00 hodin (přesné časy viz textová část DIO), náměstí Přemysla Otakara II. v době  od 11.00 do 22.00 hodin.

Objízdná trasa není stanovena.

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 31. 10. 2018.