Běžci uzavřou některé komunikace v centru dne 19.5.2018 - běh Barvám neutečeš 2018

Odbor dopravy a silničního hospodářství povoluje dne 19. května 2018 úplnou uzavírku místních komunikací po trase běžeckého závodu s názvem Barvám neutečeš, a to z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a současně pro zajištění bezpečnosti účastníků.

• 11.00 – 17.00 hodin jižní strana náměstí Přemysla Otakara II.

• 6.00 – 17.00 hodin

o ul. Dr. Stejskala

o ul. Biskupská

o ul. Široká (v úseku biskupství – Dr. Stejskala)

o ul. F. A. Gerstnera v křižovatce s ul. Zátkovo nábřeží směrem do centra (průjezd do ulice Zátkovo nábřeží bude zachován)

o stezka pro chodce a cyklisty na Zátkově nábřeží

o Železný most

o Zlatý most

o lávka U Lučního jezu

o lávka přes silnici I/3 u mimoúrovňové křižovatky směrem na Litvínovice

o lávka přes silnici I/3 na Dlouhé louce

o lávka u plovárny

o stezky v městském parku Stromovka (viz příloha).

 

DIO

Stránka byla upravena uživatelem Bc. Lucie Vargová, 3. 5. 2018.